Utbildningens struktur Internationalisering Arbetslivet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Internationalisering

Under studierna kan du på många olika sätt bredda din internationella kompetens, både utomlands och vid hemuniversitetet.

Ett utmärkt sätt att göra det är att åka på studentutbyte. En del av de studier som ingår i examen genomförs under studentutbytet vid ett utländskt universitet. Ett välplanerat och välinpassat studentutbyte ger dig en möjlighet att få en mer mångsidig examen och ett nytt perspektiv på dina studier. I allmänhet åker man på utbyte under senare delen av kandidatstudierna.

Du kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv skaffa dig en utbytesplats. Alla universitetets utbytesprogram delar ut stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytets längd och det mottagande landet. Om du själv ordnar utbytesplatsen kan du ansöka om ett resestipendium. Det är också möjligt att genomföra den praktik som hör till magisterexamen utomlands.

Man kan också knyta internationella kontakter vid Helsingfors universitet, bl.a. som tutor för studenter som kommer på utbyte till universitetet. Många av Humanistiska fakultetens anställda har en internationell bakgrund och bidrar med ett internationellt perspektiv på studierna.