Utbildningens struktur Internationalisering Arbetslivet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Studera hos oss

Institutionen för moderna språk undervisar i totalt 23 språk och kulturer, språkteknologi och allmän språkvetenskap.

Helsingfors universitet har det bredaste utbudet av biämnen i Finland. Läs mer om läroämnens biämnesprov.

Ansökan

Anvisningar om hur man ansöker finns på Studieinfo.fi

Beroende på ansökningsobjekt kan man välja mellan 1–3 inriktningsalternativ (linjer) som ger färdigheter för många slags arbetsuppgifter. Linjerna är allmänna linjen, översättarlinjen och ämneslärarlinjen.

Institutionens huvudämnen och biämnen presenteras närmare på institutionens webbplats under Läroämnen.

Kompetens

Studierna ger studenten inte bara gedigen kunskap inom sitt område utan också färdigheter som behövs i arbetslivet, t.ex. förmågan att skaffa, bedöma och behandla information och förmågan att samarbeta.

Syftet med studierna är också att ge studenten redskap för att uttrycka sig tydligt muntligen och skriftligen på sitt modersmål.
Studenten ges möjlighet att utveckla månsidiga kunskaper i språk. Studenterna vid Institutionen för moderna språk lär sig bedöma och utveckla sina språkkunskaper även efter studietiden.

Ett av målen med studierna är att väcka vetenskapligt intresse för språk, litteratur och kultur, vilket hjälper studenterna att tolka olika samhällsfenomen och klara utmaningarna i arbetslivet.

Ämnesföreningar

Vid institutionen finns många ämnesföreningar i vilka man kan stifta nya bekantskaper och delta i en mängd aktiviteter.

Ytterligare information