Utbildningens struktur Internationalisering Arbetslivet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Placering i arbetslivet

Den som har avlagt en högskoleexamen i ett humanistiskt ämne har många möjligheter på arbetsmarknaden. Det är inte bara huvudämnesstudierna som bestämmer riktningen för den blivande karriären – den utexaminerades arbetserfarenhet, praktik, biämnesval och de kunskaper, färdigheter och förutsättningar som behövs i arbetslivet spelar också en stor roll. Kontakterna som studenterna knyter med arbetsgivarna under studietiden främjar sysselsättningen. Studenternas aktiva inställning till arbetslivet och arbetssökande har också stor betydelse.

Deltagande i arbetspraktik främjar studenternas sysselsättning. Det gör också arbetslivskursen som utvecklar studenternas självkännedom och kännedom om arbetslivet. På kursen bekantar sig studenterna med olika arbetsgivare och karriärvägar bl.a. med hjälp av alumnerna.

Hur placerar sig de utexaminerade?

  • Allmänna linjen ger förutsättningar att arbeta med olika slags uppgifter inom affärslivet, industrin, kulturlivet och den offentliga förvaltningen. Utexaminerade placerar sig inte bara i företag utan också i ministerier, medier, bibliotek och andra kulturinstitutioner, i inhemska och internationella organisationer och i resebranschen.
  • Studenter vid ämneslärarlinjen genomför pedagogiska studier för lärare vid Beteendevetenskapliga fakulteten och får språklärarbehörighet för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
  • Studenter vid översättarlinjen kan efter examen arbeta som översättare och tolk och som expert på internationell kommunikation inom kultur, förvaltning och affärslivet.
  • Studenter i allmän språkvetenskap och språkteknologi arbetar efter examen ofta som experter på språk och språkteknologi för företag och organisationer.