Verksamhet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Samhällelig växelverkan

De humanistiska områdena hör till kärnan av en civiliserad stat genom att de anknyter till människornas liv och behov av information. Därför har växelverkan med samhället alltid varit kännetecknande för universitetslärarna inom det humanistiska området.

Exempel på samhällssamverkan är offentliga framträdanden i olika forum, synlighet i medierna, fortbildning, populariserande publikationer och expertuppdrag i kommittéer. Forskarna och lärarna samarbetar med språkundervisningen i grundskolan och gymnasiet och med medierna, alumner och andra samarbetspartner.

Institutionens viktigaste samhällsinsats är utbildning: med de utexaminerade sprids forskningsrön och annan kunskap från institutionen ut i samhället.

Vid institutionen finns en arbetsgrupp för samhällssamverkan som arbetar för att systematisera, organisera och främja personalens samverkan med det omgivande samhället. Institutionen har en representant i fakultetens motsvarande arbetsgrupp.