Verksamhet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Riksomfattande och internationella specialuppgifter

FIN-CLARIN:s koordineringsansvar

FIN-CLARIN är ett nationellt projekt som är anknutet till europeiska EU-CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Institutionen för allmän språkvetenskap har haft det finländska koordineringsansvaret för projektet ända från början. Förutom Helsingfors universitet deltar fyra andra universitet samt FOCIS och CSC i projektet.

Undervisning och forskning i ovanliga språk

Helsingfors universitet har det riksomfattande ansvaret för undervisningen i flera s.k. ovanliga språk och kulturer. Undervisningsministeriet har stött denna undervisning genom ett årligt anslag (HARVI-finansiering). De språk som endast kan studeras vid Helsingfors universitet (minst grundstudievitsord) är: bulgariska, galiciska, holländska, katalanska, central sydslaviska (bosniska/kroatiska/montenegrinska/serbiska), lettiska, litauiska, portugisiska och ukrainska. Dessutom kan man avlägga 15 sp i baskiska vid institutionen. Institutionen har även det riksomfattande huvudämnesansvaret i italienska, polska och tjeckiska.