Verksamhet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Planer och utvecklingsobjekt

Grunden i institutionens verksamhet består av internationellt ansedd forskning och högklassig undervisning som bygger på den nyaste forskningsinformationen.

Institutionens verksamhet planeras och utvecklas kontinuerligt, t.ex. på enhetsmöten, utvecklingsdagar och i arbetsgrupper för bl.a. studieärenden, samhällssamverkan och arbetspraktik.

Till institutionens strategiska utvecklingsobjekt hör att:

  • expandera samarbetet mellan läroämnena i undervisningen, forskningen och framför allt forskarutbildningen,
  • skapa kontaktytor och samarbete med de andra institutionerna vid fakulteten,
  • knyta de studerande närmare studierna och institutionens verksamhet än förr, så att de kan slutföra sina studier på ett kvalitativt sätt inom de riktgivande tidsramarna,
  • förbättra kvaliteten på administrationen och göra den mer strömlinjeformad för att undervisnings- och forskningspersonalen ska tillåtas fokusera på undervisningen och forskningen,
  • öka mängden kompletterande forskningsfinansiering, vilket är möjligt om man gör finansieringskällorna mer mångsidiga och utvecklar arrangemang som stödjer gemensamma ansökningsförfaranden,
  • öka institutionens samhälleliga synlighet med hjälp av webbplatsen och annan marknadsföring,
  • öka språk- och kulturexperternas samhälleliga anseende (tillsammans med finska, finskugriska och nordiska institutionen).