Verksamhet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Om institutionen

Institutionen för moderna språk inledde sin verksamhet 1.1.2010, då Engelska institutionen, Institutionen för romanska språk, Tyska institutionen, Institutionen för slaviska och baltiska språk och litteraturer och Institutionen för allmän språkvetenskap sammanslogs till en enda stor institution.

Institutionen för moderna språk är den största institutionen vid Humanistiska fakulteten:

  • institutionen har 22 ämnen, av vilka 17 kan studeras som huvudämne
  • institutionen har cirka 2 400 studenter som studerar för grundexamen och cirka 126 anställda
  • institutionens mål är 175 magisterexamina per år
  • flera projekt med extern finansiering är knutna till institutionen.

Uppgift

Institutionens uppgift är att

  • idka omfattande forskning i de språk som talas i Europa och på andra håll i världen (engelska, spanska, italienska, portugisiska, franska, tyska, ryska) och andra viktiga europeiska språk (bl.a. holländska, katalanska, kroatiska, lettiska, litauiska, polska, tjeckiska) samt i den litteratur som har skrivits på dessa språk;
  • utveckla den allmänna teorin inom språkvetenskap, översättningsvetenskap, språkteknologi och litteraturforskning;
  • utbilda experter på dessa språk- och kulturområden för samhällets olika behov (lärare, översättare och tolkar, forskare samt akademiska experter som arbetar inom den privata och den offentliga sektorn);
  • fungera som en synlig påverkare av dessa vetenskapsområden i det finländska samhället.

Forsthuset

Institutionen är placerad i Forsthuset (Unionsgatan 40) i Kajsaniemi, i centrum av Helsingfors. Forsthuset uppfördes 1939 Forsthuset har fått sitt namn av att huset tidigare användes av Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och Skogsforskningsinstitutet. Skogen sätter fortfarande sin prägel på huset, eftersom Finlands alla träslag har använts i interiörerna. Humanisterna flyttade in sommaren 2002.

Institutionen som arbetsgivare

Institutionen är en flerspråkig och mångkulturell arbetsmiljö med en inspirerande atmosfär för både studenter och forskare. Lediga anställningar vid institutionen utlyses på Helsingfors universitets rekryteringssidor på webben.