Undervisning och forskning i språk och kulturer

Institutionen för moderna språk utgör en internationellt känd forskargemenskap. Vid institutionen forskar man i språk som talas i Europa (och på annat håll i världen) och i litteraturen på dessa språk. Vid institutionen utvecklas dessutom den allmänna teorin inom språkvetenskap, översättningsvetenskap, språkteknologi och litteraturforskning. Institutionen är en framträdande påverkare inom sitt vetenskapsområde i det finländska samhället.

Institutionen består av 22 ämnen, av vilka 17 kan studeras som huvudämnen. Undervisning ges i sammanlagt 23 språk. Institutionen är den ledande utbildningsorganisationen på sitt område i Finland.

Utexaminerade studenter arbetar som lärare, översättare, tolkar, forskare och akademiska experter inom både den privata och den offentliga sektorn.

  • Examensfordringarna och information om undervisningen finns i WebOodi.
  • Forskningen och forskarna presenteras i forskningsdatabasen TUHAT.
  • Information om hur man ansöker till studierna och om ansökningsobjekten finns på Studieinfo.fi. studieinfo.fi

Donera

donatera