Forskning

Institutionens forskningsprojekt och en del av lärdomsproven fokuserar i regel på följande fokusområden:

  • forskning i kulturell och språklig diversitet,
  • forskning i samtal och växelverkan,
  • språkteknologi och korpusforskning.

Institutionen har mångsidig kompetens inom alla dessa områden och därigenom även goda möjligheter till samarbete som överskrider läroämnes- och institutionsgränserna.

Inom institutionens läroämnen finns stark forskningskompetens i många andra teman. Till de områden som är på uppgång hör exempelvis begreppsforskning och idéhistorisk forskning samt Europaforskning. Även inom dessa frågor har institutionen forskningstraditioner, i fråga om det förstnämnda temat bland annat inom texttolkningstraditionen. Det senare temat hör till kärnan i institutionens geografiska revir, framför allt när även Rysslandsforskning enligt definitionen ingår i detta.

Målet är att alla lärare ska forska och/eller utarbeta läromedel som är i allmänt bruk och att alla forskare ska undervisa.

Forskarutbildning på webbsidor av humanistiska fakulteten