Biämnesprov

Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Allmän språkvetenskap

Allmän språkvetenskap, lingvistik, forskar i människospråkets natur. Målet är att klarlägga det naturliga språkets allmänna struktur, som är oberoende av de enskilda språken, samt de metoder med hjälp av vilka språken kan beskrivas. Vetenskapsgrenen granskar även de drag som skiljer det mänskliga språket från andra tecken- och kommunikationssystem. Inom både undervisningen och forskningen behandlas språket på ett mångfasetterat sätt, från språkljudsnivå till hela meningar och texter, deras betydelser och hela talsituationer. Den allmänna språkvetenskapen forskar även i den regionala, sociala och tidsmässiga förändringen av språket, den situationsbaserade användningen av detta samt de individpsykologiska produktions- och förståelseprocesser som anknyter till ett språkligt meddelande.

Till sin grundläggande natur utgör allmän språkvetenskap teoribildningen och metodläran inom språkforskningen. Dess intresseobjekt och tillämpningsområden är tvärvetenskapliga, och vetenskapsgrenen innehåller något för både översättningsteori, forskning i språkinlärning och samtalsforskning. Studier i allmän språkvetenskap lämpar sig för personer som tänker bli forskare i ett enskilt språk och en enskild kultur, eftersom det ger ingående teoretiska och metodiska färdigheter i språkforskning.

Efter examen arbetar många huvudämnesstuderande som språkforskare i Finland eller utomlands, men även som lärare, i yrken inom informationsindustrin och som företagare.

Allmän språkvetenskaps hemsida

Studera hos oss (Ansökan via Opintopolku.fi):