Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Yhteisömetsätalous voi tuoda lisätuloja ja ohjata kestävään metsätalouteen

Yhteisömetsätalous voi tuoda lisätuloja jäsenilleen ja ohjata metsänhoitoa kestävään suuntaan, mutta yksistään se ei riitä köyhyyden poistamiseen Pohjois-Namibian yhteisöalueilla, selviää Helsingin yliopistossa 5.12.2012 väitelleen Tuulikki Parviaisen tutkimuksista.

Tuulikki Parviainen tutki väitöskirjassaan yhteisömetsätalouden merkitystä maaseudun elinkeinona ja köyhyyden vähentäjänä Ohangwenan ja Caprivin lääneissä Namibiassa kustannushyöty-analyysin avulla. Hän vertasi yhteisömetsätalouden tulonmuodostusta muihin elinkeinoihin, kuten metsätalouteen, maatalouteen, riistanhoitoon ja ekomatkailuun kahdessa kahdessa yhteisömetsässä.

Pohjois-Namibiassa sijaitsevat Okongon ja Kwandun yhteisömetsät peittävät kaikkiaan 55 918 ja 19 888 hehtaaria.

- Molemmille yhteisöille myönnettiin lailliset yhteisömetsäoikeudet vuonna 2006, jolloin ne pystyivät aloittamaan metsiensä taloudellisen hyödyntämisen muun muassa puunmyynnin muodossa, Parviainen kertoo.

Kotitalouksien kulutus muodosti suurimman osan maa- ja metsätalouden tuotannosta molemmissa yhteisöissä. Kuitenkin nämä kaksi yhteisöä osoittautuivat Parviaisen tutkimuksissa melko erilaisiksi. Okongossa pääpaino oli karjataloudessa, kun taas Kwandu oli suuntautunut riistatalouteen. Lisäksi Okongo oli pelkästään yhteisömetsä, kun taas Kwandu oli yhteisömetsän ja riistanhoitoalueen yhdistelmä.

Kolmannen tutkimusvuoden lopussa yhteisömetsätalouden toiminnot olivat perustettuina molemmissa yhteisöissä, mutta ne eivät tuottaneet vielä merkittäviä tuloja. Vain muutamat yhteisöjen jäsenet saivat joitakin hyötyjä yhteisömetsätaloudesta. Uusi aktiviteetti tarvitsee noin kymmenen vuotta tullakseen yhdeksi yhteisön elinkeinoista.

- Yhteisöt tarvitsevat kannustusta taloudellisen tuen muodossa suuntautuakseen kestävään metsätalouteen esimerkiksi kansainvälisen ilmastorahoituksen kuten REDD+-, ekosysteemipalvelu- tai valtiontuen muodossa, Parviainen painottaa.

MMM Tuulikki Parviainen väitteli 5.12.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Role of Community Forestry in Rural Livelihood and Poverty Alleviation in Ohangwena and Caprivi Regions in Namibia (Yhteisömetsätalouden merkitys maaseudun elinkeinona ja köyhyyden vähentäjänä Ohangwenan ja Caprivin lääneissä Namibiassa). Väitöskirja on luettavissa verkossa E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot: Tuulikki Parviainen tuulikki.parviainen (at) helsinki.fi

Kuva: Väittelijän kokoelmat