Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Työvoimapula rajoittaa puunkorjuu- ja puunkuljetusyrityksien kasvua

Valmistettiinpa puusta sitten paperia, sahatavaraa tai huonekaluja, se on aina ensin korjattava ja kuljetettava asiakkaalle. Puunkorjuu- ja puunkuljetusyritykset ovat tärkeitä työllistäjiä Suomessa, erityisesti maaseudulla. MMM Juho Soirinsuo selvitti Helsingin yliopistossa 30.11.2012 tarkastettavassa väitöskirjassaan puunkorjuu- ja puunkuljetusyritysten kasvumahdollisuuksia ja totesi, että molemmilla toimialoilla on mahdollista kasvaa kannattavasti – kunhan osaavaa työvoimaa on saatavissa.

- Molempien toimialojen suurilla yrityksillä on käynnissä vahva kasvutrendi. Se tietää hyviä aikoja myös pienemmille yrityksille, sillä alihankinta on yleistymässä. Suuret yritykset ulkoistavat pienemmille yrityksille toimintojaan yhä enemmän, Juho Soirinsuo kertoo.

Puunkorjuu- ja puunkuljetusyrityksillä on erityisen suuri rooli maaseutujen elinvoimaisuuden ylläpitämisessä. Vaikka alat vaativat suuria investoiteja koneisiin, ovat ne kuitenkin työvoimavaltaisia./p>

- Alat työllistävät suoraan tuhansia ihmisiä pääasiassa maaseudulla, jossa työpaikkojen määrä on muutenkin rajallinen, Soirinsuo muistuttaa.

Soirinsuon tutkimuksessa mukana olleet yritykset olivat toimialoihin nähden suuria ja ne kaikki olivat kasvuhakuisia. Väittelijä haastatteli yrittäjiä syksyllä 2008. Lisäksi hän käytti tutkimuksen tukena yritysten tilinpäätöstietoja vuosilta 2001 – 2006.

Varmoja työpaikkoja tarjolla

Puunkorjuu- ja puunkuljetusyrityksillä on Soirinsuon mukaan Suomessa hyvät kasvumahdollisuudet. Hän havaitsi aloilla tiettyjä erityispiirteitä kasvun edellytyksinä. Metsäkonealalla korostui esimerkiksi hyvä taloudellinen tilanne ja puunkuljetusalalla yrittäjän rooliin merkitys. Molempia aloja yhdisti osaavan työvoiman kasvava tarve.

- Yritysten on ollut vaikea saada osaavaa työvoimaa kasvaessaan. 70 prosenttia yrittäjistä ilmoitti kärsivänsä jonkinasteisesta työvoimapulasta.

Työvoimapulaan yrittäjillä itsellään on hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia.

- Molemmat toimialat tarjoavat suhteellisen varmoja ja hyväpalkkaisia työpaikkoja, joita ei voi ulkoistaa ulkomaille. Puunkorjuu- ja puunkuljetusalojen imagoa on nostettava, jotta alat houkuttelisivat enemmän nuoria ja metsäteollisuuden toimintaedellytykset säilyisivät Suomessa. Myös maaseutujen elinvoimaisuus on kiinni pitkälti tarjotuista työpaikoista, väittelijä painottaa.

-Kyse ei ole niinkään koulutuspaikkojen puutteesta vaan alalle valmistuvien vähäisestä määrästä. Suorittava työ ei ole nuorten keskuudessa yhtä haluttua kuin monet muut työt. Koulutuspolitiikkaa pitäisi uudistaa siten, että kannustettaisiin opiskelijoita niille aloille, jotka voivat tarjota koulutusta vastaavaa työtä valmistumisen jälkeen, Soirinsuo miettii.

MMM Juho Soirinsuo väittelee 30.11.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Growth and profitability of logging and transportation in wood procurement companies in Finland - What strategies and entrepreneurs are needed for profitable growth? Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Kumpulan kampuksella Exactumin salissa B123 (Gustaf Hällströmin katu 2 B). Vastaväittäjänä on professori Timo Pihkala Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kustoksena on professori Pekka Mäkinen.

Väitöskirja julkaistaan Department of Economics and Management Publications –sarjassa ja se on luettavissa verkossa E-thesis–palvelussa.

Lisätiedot: Juho Soirinsuo juho.soirinsuo (at) helsinki.fi, 040-5540 568

Kuva: Juha Rikala