Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Metsäteollisuudessa strategiat eivät ole yritysvastuukysymysten vaatimusten tasalla

Kasvava kiinnostus kestävään kehityksen näkyy yhä enemmän yritysten strategioissa. Vaikka yritysten strategian, kestävyyden ja kilpailukyvyn välisiä yhteyksiä onkin tutkittu sekä teoreettiselta että käytännön kannalta, ilmiö on edelleen huonosti tunnettu erityisesti metsäteollisuuden saralla. M.Sc. Ning Li lähestyy Helsingin yliopistossa 30.11.2012 tarkastettavassa väitöskirjassaan kestävyyden käsitteistöä resurssipohjaisen teorian näkökulmasta.

Yritysten yhteiskuntavastuuta on vaikea arvioida ja johtaa.

- Metsäteollisuus on ala, jolla yhteiskuntavastuun kysymykset ovat erityisen korostuneita. On siten paradoksaalista, että siellä on paljon epätietoisuutta yritysvastuun arvioinnin ja johtamisen suhteen, Ning Li sanoo.

Li identifioi tutkimuksessaan eturivin kestävyyden käsitteistöä ja sen käyttöä ja vertasi tätä saatua käsitteistöä yritysten kestävyyden suorituskykyyn, kilpailukyyn sekä taloudelliseen suoriutumiseen.

Sekä suuria että pieniä metsäteollisuusyrityksiä ohjaavat yritysten sidosryhmien orientaatiot. Pienissä metsäteollisuuden yrityksissä vastuukriteerejä käytetään usein epävirallisesti. Valtaosaa suurten metsäyhtiöiden toiminnasta puolestaan kuvaa Lin mukaan kestävyyden kriteerien käyttö voiton maksimointiin sekä suhteellisen puolustava asenne niiden ydinliiketoimintaa kohtaan.

Lin tutkimustulokset tukevat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan tuottavuus korreloi positiivisesti kestävyyden kriteerien kanssa. Yritysten nykyiset strategiat estävät kuitenkin kestävyyden kriteerien potentiaalin kokonaisvaltaisen hyödyntämisen.

- Alan voimakkaissa muutoksissa yritysten strategiat eivät ole pysyneet mukana yritysvastuukysymysten vaatimien rakenteellisten muutosten suhteen. Yritysvastuun toteuttaminen vaatii käsitteen kokonaisvaltaista sisällyttämistä yrityksen strategiaan sekä läheistä yhteyttä yrityksen viiteryhmiin. Tämä taas vaatii organisaation sisäisiä muutoksia, väittelijä painottaa.

M.Sc. Ning Li väittelee 30.11.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta A quest for corporate sustainability in forest-based industry - A resource-based perspective (Kestävyys metsäteollisuudessa: resurssipohjainen näkökulma). Väitöstilaisuus järjestetään Viikin tiedekampuksella Metsätieteiden talossa Raisio Oyj Tutkimussäätiön salissa B2 ( Latokartanonkaari 7). Vastaväittäjänä on professori Hanna-Leena Pesonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja kustoksena on professori Anne Toppinen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Dissertationes Forestales -sarjassa ja se on luettavissa verkossa sähköisenä julkaisuna.

Lisätiedot: Ning Li ning.li (at) helsinki.fi, 09 - 191 57988 (englanniksi)

Kuva: Ning Li / yksityiskohta väitöskirjan kannesta