Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Järkeenkäypää tietoa maaperän monimuotoisuudesta

Maaperän mikrobiston monimuotoisuus edesauttaa maan kasvukunnon ja laadun säilymistä. Sen tutkiminen on kuitenkin hankalaa, sillä grammassa maata saattaa olla mikrobisoluja enemmän kuin maapallolla on ihmisiä.

Lajien määrän ja keskinäisten runsaussuhteiden määrittämisen sijaan monimuotoisuutta voidaan selvittää tutkimalla maaperän entsyymien välittämien reaktioiden laatua ja nopeutta, selviää 9.11.2012 väittelevän MMM Milja Vepsäläisen väitöstutkimuksessa.

Milja Vepsäläinen ryhmineen kehitti uudenlaisen, nopean ja herkän pienen mittakaavan mittausmenetelmän reaktioiden tutkimiseen. Aiemmin näytteistä on mitattu väriä, mikä on tummien maaperänäytteiden kohdalla hankalaa. Uudessa menetelmässä hyödynnetään fluoresenssia eli valon tuottamista.

- Menetelmä mahdollistaa usean entsyymin samanaikaisen tutkimisen. Se on myös edeltäjiään virtaviivaisempi ja käytettävyydeltään parempi, Vepsäläinen kertoo.

Samalla kehitettiin myös laskentaohjelma, joka visualisoi tulokset helposti ymmärrettävään muotoon, ikään kuin ”sukupuuksi” siitä, miten erilaisia tai samanlaisia näytteet ovat keskenään.

- Tuloksista nähdään järkeenkäyvästi se, miten ihmisen toiminta tai luonnonilmiöt vaikuttavat maaperän toiminnalliseen monimuotoisuuteen, maaperän mikrobien toimintaan, väittelijä selittää.

Ekosysteemipalveluiden indikaattoriksi?

Milja Vepsäläisen mittausmenetelmä on herättänyt kiinnostusta tutkijapiireissä. Se antaa maaperätutkijoille yhden näppärän maaperän laadun mittarin sellaisissa tutkimuksissa, jotka sisältävät vertailupareja. Vertailukelpoisen kontrollinäytteen tarpeen ja mittauksiin vaikuttavien monien muuttujien vuoksi menetelmää ei ainakaan vielä voida käyttää esimerkiksi maatilojen peltojen kasvukunnon arviointiin.

Vepsäläinen testasi menetelmäänsä erilaisilla pelto- ja metsäalueilla sijaitsevilla tutkimusalueilla.

- Suomen Ympäristökeskuksessa, jossa tein väitöstutkimukseni, menetelmällä tehtyjä maaperätutkimuksia harkitaan käytettäväksi ekosysteemipalveluindikaattorina eli yhtenä ekosysteemin tilaa kuvaavista lukuarvoista.

MMM Milja Vepsäläinen väittelee 9.11.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Functional biodiversity in soils - Development and applicability of an enzyme activity pattern measurement method (Maaperän toiminnallinen monimuotoisuus: Entsyymiaktiivisuustestisarjan kehittäminen ja soveltaminen). Väitöstilaisuus järjestetään Viikin tiedekampuksella Metsätieteiden talon luentosalissa B2 (Latokartanonkaari 7).

Vastaväittäjänä on professori Hana Šantrucková (University of South Bohemia) ja kustoksena on professori Kaarina Sivonen. Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot: Milja Vepsäläinen, milja.vepsalainen (at) vahanen.com, 040 823 5892

Teksti: Sanna Schildt
Kuva: Vahanen oy