Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Asiakaslähtöinen metsäsuunnittelu yhdistää mieltymykset ja mallit

Metsäsuunnittelu tehdään Suomessa pääosin teoreettisista lähtökohdista metsänhoitosuositusten mukaisesti. MMM Kyle Eyvindson kehitti 31.8.2012 tarkastettavassa väitöskirjassaan asiakaslähtöisen suunnittelun menetelmiä, joiden avulla metsänomistaja voi valita itselleen sopivimman metsänhoitosuunnitelman.

Nykyaikainen metsäsuunnittelu toteutetaan käyttämällä simulointi- ja optimointiohjelmistoja, jotka perustuvat tieteellisiin malleihin ja matemaattiseen ohjelmointiin. Metsäsuunnittelussa tulisi Eyvindsonin mukaan huomioida enemmän myös metsänomistajan toiveita ja mieltymyksiä, sillä suunnitelmien toteutuminen riippuu pitkälti metsänomistajasta.

– Metsäsuunnitelman on tarkoitus olla metsänomistajan arvojen ja mielipiteiden mukainen, ei suunnittelijan. Jotta tämä olisi mahdollista, pitäisi omistajalle antaa useita toimintavaihtoehtoja, joiden perusteella hän voi aidosti tehdä oman valintansa, Eyvindson kertoo.

Eyvindson tutki, missä suunnittelun vaiheessa metsänomistajan mieltymyksiä olisi hyvä kysyä ja miten ne vaikuttavat suunnitelman valintaan. Väitöstyön tutkimuksissa mielipiteitä kysyttiin joko ennen suunnitelmavaihtoehtojen kertomista tai sen jälkeen.

– Riippuu metsänomistajan tietotasosta, kumpi tavoista on parempi. Jos tietämystä ei ole riittävästi, on hyvä ensin kertoa toteutettavissa olevista vaihtoehdoista, joiden pohjalta metsänomistaja voi muodostaa mielipiteen arvojensa mukaisesti, Eyvindson kertoo.

Väitöstyössään Eyvindson kehitti suunnittelutyökaluja, jotka sisällyttävät metsänomistajan mieltymykset osaksi teoreettisia optimointimenetelmiä. Tämä tavoiteohjelmointiin perustuva matemaattinen malli tuottaa useita metsänomistajaa mahdollisesti kiinnostavia metsäsuunnitelmia.

– Tärkeintä on luoda asiakaslähtöinen metsäsuunnittelun toimintatapa, joka takaa omistajan päätöksenteko-oikeuden yksilöllisistä lähtökohdista ja tuottaa suunnitelmia, joissa nämä on huomioitu, Eyvindson painottaa.

MMM Kyle Eyvindson väittelee 31.8.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Integration of preference elicitation and the development of alternative forest plans: focusing on the requirements of the decision maker. Väitöstilaisuus järjestetään EE-talossa, Walter-salissa osoitteessa Agnes Sjöbergin katu 2. Vastaväittäjänä on professori Ljusk Ola Eriksson (SLU) ja kustoksena on professori Annika Kangas.

Väitöskirja julkaistaan Dissertationes Forestales -sarjassa ja se on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Lisätiedot: Kyle Eyvindson +358 191 58186, kyle.eyvindson@helsinki.fi

Kyle Eyvindson TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

Kuva: Svetlana Saarela