Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Millainen on tulevaisuuden tuottajaosuuskunta? Osuuskuntien taloustutkijat kaikkialta maailmasta koolla Helsingissä 14-16.6.

Tuottajaosuuskuntien toimintaa ja tulevaisuutta tutkivat ekonomistit kokoontuvat 14.-16.6.2012 Helsinkiin Hotelli Presidenttiin keskustelemaan viljelijöiden osuuskunnista teemalla Osuuskunnan arvot kansainvälistyvillä markkinoilla. Voiko kansainvälistyvä osuuskunta säilyttää ominaispiirteensä? Yli 40 tutkijaa eri puolilta maailmaa esittelee tutkimustuloksia muun muassa osuuskuntien ja osake-yhtiöiden kilpailueduista, osuuskuntien hybridiorganisaatioista ja jäsenten roolista niissä, siitä miten jäsenten vaikutusvalta ja ammattijohdon päätöksenteko järjestetään tai esiintyykö osuuskunnissa korruptiota. Lehdistön edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan konferenssiin!

Perinteisestä mallista hybridiosuuskunniksi

Moni on ennustanut osuuskunnille siirtymistä historian lehdille. Kuitenkin kaksi kolmasosaa maailman maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksesta tehdään osuuskunnissa. Näin yleinen yritysmuoto ei voi olla kilpailukyvytön, sanovat useat taloustutkijat. Yritystoiminnan koon kasvaessa ja kansainvälistyessä osuuskunta-muoto joutuu kuitenkin uudenlaisten haasteiden eteen.

Maatalouden tuottajaosuuskunnat etsivät toiminnalleen yhä uusia organisoitumismuotoja. Perinteiset osuuskunnat muuntuvat tuottajien ja sijoittajien hybridiosuuskunniksi, joissa osa pääomista hankitaan pörsseistä, kuten esimerkiksi HKScan on tehnyt. Monissa osuuskunnissa jalostus ja kauppa on siirretty osakeyhtiöön ja osuuskunta hoitaa omistajuusstrategian ja jäsensuhteet.

Maatalouden tuottajaosuuskunnat etsivät toiminnalleen yhä uusia organisoitumismuotoja. Perinteiset osuuskunnat muuntuvat tuottajien ja sijoittajien hybridiosuuskunniksi, joissa osa pääomista hankitaan pörsseistä, kuten esimerkiksi HKScan on tehnyt. Monissa osuuskunnissa jalostus ja kauppa on siirretty osakeyhtiöön ja osuuskunta hoitaa omistajuusstrategian ja jäsensuhteet.

Osuuskunnan vahvuudet esiin

Jo nyt on nähtävissä, että tuottajaosuuskunnat eivät kykene täysin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin pelkästään osuuskuntien perinteisin keinoin. Rochdalen periaatteista tunnetut mies ja ääni -periaate, jäsenten yhdenvertainen kohtelu, toiminnan tuottaman hyödyn jako vain käytön perusteella sekä vapaa liittymisoikeus ovat kaikki nykyisissä tuottajaosuuskunnissa kyseenalaistettu ja merkittävältä osin hylätty. Kun osuuskuntien perinteiset arvot joutuvat kriittiseen tarkasteluun nousee kysymys, mitkä ovat sellaiset osuuskunnan arvot ja vahvuudet, joista ei tule luopua. Tällaisia arvoja ja kilpailuetuja eittämättä edelleenkin on.

Kongressin kutsuu koolle electronic Network for Agricultural Cooperatives (eRNAC), joka on aihealueen merkittävin yhteenliittymä maailmassa. Se on myös keskeisessä osassa EU:n CAP-uudistukseen liittyvässä tuottajaosuuskuntatutkimuksessa. eRNACiin kuuluu parisensataa yliopistotutkijaa, lähinnä taloustieteilijöitä. Suomen konferenssin järjestelyistä vastaavat Helsingin Yliopiston taloustieteen laitos, Ruotsin maatalousyliopisto sekä Pellervo-Seura.

Lisätietoja: dosentti Petri Ollila Petri.Ollila (at) helsinki.fi, 050 5544747

Lisää konferenssista ja sen ohjelmasta

eRNACin verkkosivut