Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Metsäsuunnittelua kehitettävä nykyistä asiakaslähtöisemmäksi

Yksityismetsien metsäsuunnittelu Suomessa on muutoksessa. MMM, FM Raili Hokajärvi luo Helsingin yliopistossa 1.6.2012 tarkastettavassa väitöksessään katsauksen suunnittelutoiminnan vaiheisiin ja siihen, mihin suuntaan työtä tulisi jatkossa kehittää.

Metsäsuunnittelijan työkentällä tapahtuu nyt monella saralla. Tilakohtaiset metsäsuunnitelmat on aiemmin tuotettu pääosin metsäkeskusten toimesta alueellisen metsävaratiedon keruun yhteydessä, mutta metsäkeskuksessa toteutettu organisaatiomuutos edellyttää uutta metsäsuunnittelumallia. Metsävaratiedon keruun ja tilakohtaisten metsäsuunnitelmien tuottamisen erottaminen tarjoaa suunnittelutyölle uusia mahdollisuuksia. Myös metsien inventointi on muuttunut maastotyöhön pohjautuvasta kuvioittaisesta arvioinnista laserkeilaukseen perustuvaksi.

- Lisäksi muut yhteiskunnan ja metsätalouden muutokset haastavat metsäsuunnittelun. Tavoitteenani on tukea muutosta niin, että teknisten uudistusten ohella osattaisiin ottaa huomioon sosiaalinen järjestelmä ja oppiminen, Raili Hokajärvi kertoo.

Hokajärven mukaan yksi metsäsuunnittelun haasteista on, että metsä ja metsänomistaja kilpailevat metsäsuunnittelijan työn kohteina. Metsäsuunnittelijan työnä on vaikuttaa metsänomistajan tietoon ja toimintaan. Tavoitteena on tuottaa metsänomistajalle hyötyä metsistään.

- Yhteistyö metsänomistajan kanssa motivoi, mutta toisaalta metsien hyvä kasvukunto on tärkeä tavoite. Metsäsuunnittelijalla on myös vahva kollektiivinen motiivi työlleen yleisen ja paikallisen hyvinvoinnin tuottamiseen, väittelijä pohtii.

Metsäsuunnittelua tulisikin kehittää lisäämällä suunnittelun asiakaslähtöisyyttä ja monitavoitteisuutta sekä yhteistyötä toimijoiden välillä. Metsänomistajan ja hänelle tuotettavien palveluiden tulisi Hokajärven mukaan olla metsäsuunnittelun tavoitteena nykyistä selvemmin.

- Uutta toimintamallia kehitettäessä tulee edelleen pohtia, mitä ja kenelle toiminnassa tuotetaan. Metsäsuunnittelijoiden osaaminen on resurssi, jota ei saa uudistuksessa kadottaa, Hokajärvi painottaa.

MMM, FM Raili Hokajärvi väittelee 1.6.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa otsikolla Metsäsuunnitteluprosessin kehittäminen - yksityismetsien suunnittelutoiminta ja sen historiallinen kehitys muutoksen suuntaajana (Developing the forest planning process – changes directed by the planning practices and their historical development in non-industrial private forests). Väitöstilaisuus järjestetään Viikin tiedekampuksella EE-rakennuksen Walter-salissa (Agnes Sjöberginkatu 2). Vastaväittäjänä on professori Mikko Kurttila Metsäntutkimuslaitoksesta ja kustoksena on professori Annika Kangas.

Väitöskirja julkaistaan Dissertationes Forestales -sarjassa ja se on luettavissa verkossa E-thesis –palvelussa.

Lisätiedot: Raili Hokajärvi raili.hokajarvi (at)oamk.fi, 010 27 22200

Kuva: Metsäsuunnittelija työssään. Risto Mulari.