Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Verojen vaikutukset riippuvat metsänomistajien ympäristöarvostuksista ja iästä

Erilaiset verot ja maksut vaikuttavat siihen, miten metsiä hoidetaan ja käytetään. M.Sc. Sepul K. Barua selvittää Helsingin yliopistossa 20.4.2012 tarkastettavassa väitöskirjassaan verojen ja metsien ilmastopalveluita säätelevien politiikkavälineiden vaikutuksia.

 

Verot eivät ole aivan suoraviivainen keino metsien käytön ohjailussa. Sepul K. Barua tutki verojen vaikutusta tasaikäisesti hoidetun metsän hoitopäätöksiin. Hänen mukaansa verotuksen vaikutukset puun myynteihin riippuvat metsänomistajien iästä ja ympäristöarvostusten voimakkuudesta.

- Esimerkiksi voittoon ja metsämaan arvoon kohdistuva vero vaikuttaa vain sellaisten metsänomistajien puun myynteihin, jotka arvostavat sekä puuntuotantoa että metsien muita palveluja, kuten hiilensidontaa ja monimuotoisuutta. Jos metsänomistajaa kiinnostaa vain jompi kumpi, veroilla ei ole vaikutusta, väittelijä selittää.

Baruan mukaan olisikin hyödyllistä kehittää menetelmiä, joiden avulla voitaisiin arvioida tai mitata metsänomistajien ympäristöarvostuksia.

Myös metsänomistajien iällä on merkitystä: esimerkiksi pääomatulojen verotuksen ja perintöveron vaikutukset muuttuvat metsänomistajan iän myötä.

Verot ja hiilimaksut yhdessä trooppisten metsien turvaksi

Sepul. K. Barua analysoi myös hiilensidontaan liittyviä politiikkavälineitä trooppisten metsien vähenemisen hidastamiseksi.

-Trooppisten metsien vähenemisen hidastaminen vaatii verotuksen ja hiilensidontaan liittyvien politiikkavälineiden nykyistä tehokkaampaa yhteispeliä, hän painottaa.

-Metsätulojen ja maanviljelystä saatavien tulojen verotus saattaa yksinään käytettynä olla tehoton ohjauskeino trooppisen metsäkadon hidastamisessa. Hiilimaksut voivat täydentää verotusta, ja tehokas politiikka metsäkadon torjumiseksi olisi suunnattava samanaikaisesti metsien käyttöön ja maanviljelyyn, Barua painottaa.

Optimaalinen hiilensidonnan korvausjärjestelmä voi vaatia, että kansallisten hallitusten sallitaan poiketa kansainvälisestä kompensaatiotasosta, kun kyseiset maat siirtävät saamiaan korvauksia paikallistasolle.

M.Sc. Sepul K Barua väittelee 20.04.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Effects of taxes and climate policy instruments on harvesting of managed forests and on tropical deforestation (Verojen ja ilmastopolitiikkavälineiden vaikutukset tasaikäisen metsän korjuuseen ja trooppiseen metsäkatoon.). Väitöstilaisuus järjestetään Viikin tiedekampuksella B-talon salissa B6 (Latokartanonkaari 7). Vastaväittäjänä on vanhempi tutkija Maarit I. Kallio (Metsäntutkimuslaitos, METLA) ja kustoksena on professori Olli Tahvonen.

Väitöskirja julkaistaan Dissertationes Forestales -sarjassa ja se on luettavissa E-thesis -palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-368-6

Lisätiedot: Sepul K Barua, 050 5644218, sepul.barua@helsinki.fi (englanniksi)

Kuva: Mikko Nurmi