Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Maan tiivistyminen vaikeuttaa viljelyä ja ympäristökuormituksen hallintaa – tutkijat koolla 6.-8.3.2012

Maa on maatalouden tärkein tuotantoväline ja maan rakenteen tiivistyminen maailmanlaajuinen ongelma. Yksikkökokojen kasvaessa peltotyöt tehdään entistä painavimmilla koneilla. Pellolla ajettaessa koneista välittyy maahan jännistys, joka voi tiivistää maan rakenteen pitkäksi aikaa. Tutkijoita kymmenestä Euroopan maasta esittelee 6.–8.3.2012 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6) uusimpia maan tiivistymistutkimuksen tuloksia Helsingissä järjestettävässä NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) -seminaarissa Soil compaction – effects on soil functions and strategies for preventation.

Maan tiivistyminen on useimmissa tapauksissa haitallista, koska se huonontaa maan veden johtavuutta, ilmanläpäisevyyttä sekä kasvualustaominaisuuksia. Samalla tiivistyminen lisää vesistökuormituksen ja kasvihuonekaasupäästöjen riskiä sekä haittaa kasvien sadontuottoa ja ravinteiden ottoa.

Tuoreen pohjoismaisen hankkeen tulosten mukaan pohjamaan tiivistymä oli mitattavissa 30 vuotta tiivistämisen jälkeen MTT:n savimaan pitkäaikaiskokeessa. Ruotsissa tiivistymä oli mitattavissa 15 vuotta tiivistämisen jälkeen. Tiivistymä haittasi muun muassa pohjamaan vedenjohtavuutta ja kaasujenvaihtoa. Se ei kuitenkaan lisännyt maan dityppioksipäästöjä, joiden syntyyn vaikuttavat ilmeisesti pintamaan olosuhteet enemmän kuin pohjamaan olosuhteet.

Koska peltoliikenteen aiheuttamat haitat säilyvät pohjamaassa kauan, maan tiivistymisen ennalta ehkäisy on tärkeää. Tiivistymisriski on suurin, kun pellolla ajetaan raskaalla kalustolla maan ollessa märkää. Tiivistymisriskin arvioinnin apuvälineeksi kehitetään eurooppalaisena yhteistyönä EU:n ICTAgri –rahoituksella Terranimo-työkalua, jota esitellään seminaarissa. Valmistuttuaan työkalu on käytettävissä internetissä. Antamalla tiedot maasta ja käytettävästä koneistuksesta käyttäjä saa ennusteen tiivistymisriskistä.

Seminaarissa pohditaan myös sitä, miten herättää yhteiskunnan tietoisuus siitä, että maaperän ominaisuudet ja ihmisen siihen kohdistamat toimenpiteet vaikuttavat ratkaisevasti esimerkiksi mahdollisuuksiin hallita ympäristökuormitusta. Vaikka EU:ssa valmistelussa olevassa Maaperänsuojelun puitedirektiivissä maan tiivistyminen on luokiteltu yhdeksi maaperään kohdistuvaksi uhaksi, maaperän yhteiskunnallista merkitystä ei tiedosteta yleisesti.

Seminaari järjestettiin osana pohjoismaista ’POSEIDON’ (www.poseidon-nordic.dk) –hanketta, jota NKJ (Nordic Joint Committee for Agricultural Research) tuki. Suomessa hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

Seminaarin ohjelma verkossa: http://www.njf.nu/site/seminarRedirect.asp?intSeminarID=448&p=1004

Lisätietoja:

professori Laura Alakukku, Helsingin Yliopisto, maataloustieteiden laitos, laura.alakukku (at) helsinki.fi, p. 0405179042

erikoistutkija Kristiina Regina, MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, kristiina.regina (at) mtt.fi, p. 050 3061676