Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Suomen uusiutuvan energian tukipolitiikka liian pirstaloitunutta

Uusiutuvaa energiaa tuetaan Suomessa liian sirpaloituneilla tavoilla. Tämä on johtanut siihen, että tukitoimet eivät ole kustannustehokkaita, selviää MMM Hanna-Liisa Kankaan Helsingin yliopistossa 10.2.2012 tarkastettavasta ympäristöekonomian alan väitöksestä.

- Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Jotta tukijärjestelmä olisi kustannustehokas sen tulisi tukea suoraan uusiutuvan energian tuotantoa, Kangas painottaa.

Suomen tavoitteena on tuottaa 38 prosenttia energiasta uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä. Hanna-Liisa Kangas vertailee tutkimuksessaan uusiutuvaa energiaa tukevia politiikkakeinoja, keskittyen metsäbioenergian tukiin.

Kankaan mukaan tehokkaimmat tavat tukea puupohjaisia energianlähteitä ovat tuotantotuki tai syöttöpreemio. Molemmat ovat lopputuotteen, esimerkiksi sähkön tai nestemäisen biopolttoaineen, hinnan päälle maksettavia korvauksia uusiutuvan energian tuotannosta.

- Tulosten perusteella uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tukitaso kannattaa sitoa päästöluvan hintaan: Kun päästöluvan hinta on korkealla, on tukitaso matala ja päinvastoin, väittelijä selittää.

Hanna-Liisa Kangas työskentelee WWF Suomen ilmastovastaavana. WWF:n mukaan pidemmällä aikavälillä sähkön ja lämmön tarve tulisi kattaa Suomessakin ei-puupohjaisilla energianlähteillä, kuten maalämmöllä ja tuulisähköllä.

- Nämä teknologiat ovat materiaalitehokkaita, koska tuotannossa ei käytetä polttoainetta. Tulevaisuuden yhteiskuntaa tulee leimaamaan niukkuus raaka-aineista, jolloin materiaalitehokkuuden merkitys kasvaa entisestään. Lyhyellä aikavälillä maltillinen lisäys puun energiakäytössä, esimerkiksi turpeen korvaajana, on perusteltua, Kangas kertoo.

MMM Hanna-Liisa Kangas väittelee 10.2.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Renewable Energy and Climate Policies: Studies in the Forest and Energy Sector. Väitöstilaisuus järjestetään yliopiston päärakennuksen Auditoriossa XII (Unioninkatu 34). Vastaväittäjänä on professori Böhringer Christoph ja kustoksena on professori Markku Ollikainen.

Väitöskirja julkaistaan Dissertationes Forestales –sarjassa ja se on luettavissa E-thesis –palvelussa.

Lisätiedot: MMM Hanna-Liisa Kangasn hanna-liisa.kangas@helsinki.fi, 045 631 8353.

Kuva: Yksityiskohta Kankaan väitöskirjan kannesta