Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tutkimustiedotteet 2011

Uusimmat tiedotteet

Karsimatonta mäntyä voidaan käyttää sellun osaraaka-aineena laadun heikentymättä (19.12.)
Analyysimenetelmiä yhdistämällä luotettavaa tietoa polysakkaridien liuosominaisuuksista(14.12.)
Pahamaineisen Phytophthora-suvun kasvitaudinaiheuttajia myös Suomen taimitarhoilla – uhka tulevaisuuden taimituotannolle? (12.12.)
Miten ruoan hintaan suhtaudutaan? (29.11.)
Pientila kannattamaan mikroluotolla (25.11.)
Savimaa elää kosteusolojen mukaan (18.11.)
Harmaaorvakka on tehokas ja turvallinen juurikäävän torjuntakeino (21.11.)
Ruokaturvakasvi kassavan ruskoviirutaudin leviäminen kuriin (9.11.)
Näytteenoton ja mittausten kehittäminen parantaa maaperämikrobiologian tulosten luotettavuutta (8.11.)
Pintakasvillisuus huomattavassa roolissa metsien hiilensidonnassa (7.11.)
Ohran ja rukiin gluteenin tarkempi määritys helpottaa keliakiatuotteiden kehittelyä(1.11.)
Juustojen ja viljojen homemyrkyt tarkemmin selville(6.10)
Tarkempi mallinnus helpottaa metsänhoitotoimien ajoittamista(27.9)
Elintarvikkeet säilymään luonnonmukaisilla marjoista saatavilla antioksidanteilla(29.8)
Agriculture and Forestry in a Changing World: Designing for the Future -seminaari 23.8. (17.8.) Ympäristöindikaattorien tieto ei johda toimintaan(16.8.)
Kauran beetaglukaanin ei-entsymaattisesta pilkkoutumisesta uutta tietoa tuotekehitykseen (16.8.)
Lahottajan sukupuu otettiin haltuun(18.7.)
Puulajien maanalainen kilpailu mahdollisesti luultua rajumpaa(13.6.)
Niitolla peltojen reuna-alueiden kasvilajisto monimuotoisemmaksi(13.6.)
Kampylobakteerien parempi tunnistus mahdollistaa tartuntojen vähentämisen(13.6.)
Huomattava SA-rahoitus uudenlaisten biokatalyyttien kehittämiseen(13.6.)
Maaseudun nuoret ja Helsingin yliopiston tutkijat lehmänläjien äärellä – maanlaajuinen koe käynnistynyt(6.6.)
Dynaamiset taloudelliset rakenteet ja instituutiot edistävät ruokaturvaa kehitysmaissa(1.6.)
Laajojen alueiden metsävarojen entistä tarkempi ennustaminen mahdollista(24.5.)
Julkistamisseminaari: Footprints in Forest. Does Forestry Assistance Matter?(23.5.)
Pakkauskartongin bakteereista ei riskiä ruoan turvallisuudelle(16.5.)
Suomesta eliölajien viivakooditunnistuksen edelläkävijä – DNA-viivakoodien isä, professori Paul Hebert Suomeen(14.4.)
Metsien hyvä hoito edesauttaa ilmastonmuutokseen sopeutumista Afrikassa(14.4.)
Antibioottiresistentit bakteerit ovat paikallinen, mutta pysyvä ongelma kalankasvattamoilla (11.4.)
Uutta tietoa männyn suvuttomasta lisääntymisestä (11.4.)
Luottamus ja sosiaalinen vuorovaikutus edellytyksiä kestävän ruokajärjestelmän rakentamiselle (4.4.)
Riittämättömyyden tunne, työn epätasainen jakautuminen ja asiakaskunnan muutos rasittavat hoitoalalla (29.3.)
Kuluttajana Bagladeshin maaseudulla (21.3.)
Mitä on puutuotteen laatu? Asiakkaat arvioivat laatua useiden ulottuvuuksien avulla (21.3.)
Vieraslaji ja pyhä puu – Proposis juliflora Etelä-Intian hyötynä ja kiusana (15.3.)
Laadukkaampaa paperia – biofilmien poistoon uusi menetelmä sähkökemiallisesta polarisaatiosta (15.2.)
Proteiinien modifiointi entsyymaattisen ristisidonnan avulla parantaa elintarvikkeen laatua (25.1.)
Peruna kestää A-virusta estämällä sen leviämistä (24.1.)
Kestävä metsätalous Etelä-Sudanissa edellyttää paikallisyhteisöjen vastuuta ja riittävää tukea kehityskumppaneilta (17.1.)
Metsäalan koulutuksen osaamiselle laaditaan mittarit (10.1.)