Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Puulajien maanalainen kilpailu mahdollisesti luultua rajumpaa

Puiden maanpäällisiä osien toimintaa ja rakennetta on tutkittu ja mallinnettu paljon, mutta juuristo on jäänyt huomattavasti vähemmälle huomiolle. MMM Tuomo Kalliokosken Helsingin yliopistossa 17.6. tarkastettava väitöskirja tuo arvokasta lisätietoa puiden ymmärtämiseen kokonaisuuksina latvuksista aina juurenkärkiin saakka.

- Monet maaperän ja puiden kasvun toisiinsa kytkevät metsäekologiset peruskysymykset ovat edelleen hyvin vähän tutkittuja. Esimerkiksi, kuinka laaja on yksittäisen puun maanalainen vaikutusalue? Miten eri puulajien juuristojen rakenne eroaa toisistaan? Kuinka tämä näkyy ravinteiden otossa? Kiinnostavaa on myös se, mitä juuristossa tapahtuu metsikön kehittyessä ja se, miten puulajien välinen maanalainen kilpailu näkyy juuristojen ominaisuuksissa, Kalliokoski listaa.

Puulajien väliset erot osoittautuivat Kalliokosken tutkimuksessa huomattaviksi. Koivu käyttää enemmän resursseja juuristoon etenkin mäntyyn verrattuna. Toisaalta koivu myös sopeuttaa kasvupaikan vaihtuessa juuriston ominaisuuksia enemmän kuin havupuut. Hienoimmissa juuriston osissa havaitut erot viittaavat havupuiden ja koivun välisiin eroihin kasvustrategioissa.

- Vanha käsitys siitä, kuinka tutkitut puulajit käyttävät maan kasvutilan toisiaan hyödyttävällä tavalla, ei näytä tämän tutkimuksen valossa olevan koko totuus, vaan lajien välinen ravinnekilpailu on todennäköisesti erittäin voimakasta maan ylimmissä kerroksissa, väittelijä kertoo.

Kalliokosken tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään jatkossa muun muassa juurten liittämiseksi toiminnallis-rakentelliseen malliin, jossa yksittäisen puun maanpäällisten osien rakenne on kuvattu 3D-muodossa (virtuaalipuut). Tuloksia voidaan hyödyntää myös sekametsien kasvatusmenetelmiä mietittäessä. Lisäksi voidaan kehittää malleja maaperän prosessien ja lajien välisen juuristokilpailun parempaan huomiointiin.

MMM Tuomo Kalliokoski väittelee 17.6.2011 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Root system traits of Norway spruce, Scots pine, and silver birch in mixed boreal forests: an analysis of root architecture, morphology, and anatomy (Kuusen, männyn ja koivun juuristojen ominaisuudet boreaalisessa sekametsikössä: juuriston arkkitehtuurin, morfologian ja anatomian analyysi.). Väitöstilaisuus järjestetään Viikin tiedekampuksella Infokeskus Koronan luentosalissa 2 (Viikinkaari 11). Vastaväittäjänä on Dr. Ivano Brunner (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Sveitsi), ja kustoksena on professori Pekka Nygren. Väitöskirja julkaistaan sarjassa Dissertationes Forestales ja se on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Lisätiedot: Tuomo Kalliokoski, tuomo.kalliokoski@helsinki.fi, 040 8015378

Kuva: Tuomo Kalliokoski