Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Laajojen alueiden metsävarojen entistä tarkempi ennustaminen mahdollista

Suomessa on pitkät, lähes satavuotiset perinteet valtakunnan metsien maastomittauksissa. Mittausten pohjalta tehdään ennusteita esimerkiksi puuston laadusta, ikäjakaumasta ja tilavuudesta. Laajojen alueiden, kuten vaikkapa maakunta- tai valtakunnan tasolla tehtävien ennusteiden kohdalla yhden matemaattisen mallin käyttö tunnuksen estimoinnissa johtaa kuitenkin usein alueellisesti virheellisiin tuloksiin. MMM, DI Minna Räty esittelee Helsingin yliopistossa 27.5.2011 tarkastettavassa väitöskirjassaan kolme menetelmää, joilla puun muotokorkeusmallin ennusteita voidaan paikallistaa ja siten saada tarkemmiksi. Puun muotokorkeus on puun tilavuuden ja rungon rinnankorkeuden poikkipinta-alan suhde. Rädyn tulokset ovat sovellettavissa käyttöön myös kansainvälisesti.

Minna Räty ryhmineen käytti tutkimuksensa pohjana eteläisen Suomen kattavaa maastomittaussarjaa valtakunnan metsien yhdeksännestä inventoinnista.

- Etsimme alueita, joilla erot mittaustietojen ja mallinnuksella saatujen ennusteiden välillä eli virhe olivat mahdollisimman samanlaisia – saman suuruisia. Sitten selvitimme, voidaanko virhettä pienentää ja arviota täsmennettää sovittamalla alkuperäinen malli rajatuille alueille, väittelijä kertoo.

Räty löysi kolme menetelmää, joilla virhettä voitiin vähentää tai jopa poistaa kokonaan. Kahdessa menetelmässä alueet jaettiin pienempiin, mahdollisimman yhtenäisiin alueisiin, joille alkuperäinen malli lokalisoitiin. Kolmannessa lokalisointi tehtiin valittujen puiden lähiympäristön havaintojen perusteella.

- Lähiympäristön huomiointiin pohjautuva vaihtoehto tarjoaa parhaat edellytykset jatkotutkimuksille, sillä sen avulla saadut ennusteet olivat vakaita.

Minna Rädyn kehittämistä tarkemmista menetelmistä voisi hyötyä esimerkiksi teollisuus, joka voi niiden avulla arvioida entistä tarkemmin eri alueiden ostopotentiaalia. Tietoja voidaan käyttää myös lainsäädännön avuksi tapauksissa, joissa on tärkeää tuntea maan kunkin hetkinen puuston tilanne.

Kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa myös muihin metsien ominaisuuksien ennusteisiin, kuten esimerkiksi terveydentilan tai biomassan arviointiin.

MMM, DI Minna Räty väittelee 27.5.2011 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Methods in general model localization". Väitöstilaisuus järjestetään Viikin tiedekampuksella EE-talon Walter-salissa (2. krs), osoitteessa Agnes Sjöbergin katu 2. Vastaväittäjänä on MMT, erikoistutkija Kari T. Korhonen Metsäntutkimuslaitoksesta ja kustoksena on professori Annika Kangas. Väitöskirja julkaistaan sarjassa Dissertationes Forestales. Väitöskirja on myös luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot: Minna Räty, 09 191 58 195, 040 8269 823, minna.s.raty@helsinki.fi

Kuva: Juha Rikala