Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Metsien hyvä hoito edesauttaa ilmastonmuutokseen sopeutumista Afrikassa

Yksi Afrikan suurimmista haasteista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa liittyy siihen, miten haavoittuvimmat yhteiskunnan osat pystyvät hoitamaan ympäristönsä metsä- ja puuvaroja ja käyttämään niitä kestävällä tavalla.

M.Sc. Fobissie Kalame selvitti Helsingin yliopistossa 29.4.2011 tarkastettavassa trooppisen metsänhoidon alan väitöskirjassaan, miten hyvän hallinnon periaatteet metsien hoidossa ja käytössä voivat tukea haavoittuvien ihmisryhmien ja ekosysteemien parempaa sopeutumista ilmastonmuutokseen Burkina Fasossa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ghanassa ja Sudanissa.

- Käytännön keinoja metsiin liittyvän hyvän hallinnon saavuttamiseksi tarvitaan Afrikassa kiireellisesti. Maailmanlaajuisessa metsäkeskustelussa on kiinnitetty paljon enemmän huomiota ilmastomuutoksen torjuntaan kuin siihen sopeutumiseen, Fobissie Kalame painottaa.

Fobissie Kalame paneutui tutkimuksessaan metsiin ja puihin luonnonvarana, jolla on erityistä merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisen välineenä kuivilla trooppisilla alueilla. Hän keskittyi kolmeen suurempaan kokonaisuuteen: metsien hoitoon ja käyttöön liittyvään hyvään hallintoon, ilmastonmuutoksen aiheuttamaan haavoittuvuuteen sekä ekosysteemien tuottamiin hyötyihin ja palveluihin. Erityisen mielenkiinnon kohteina olivat kohdemaissa käynnissä olevat kehityshankkeet, sillä väärin suunnattuina ne saattavat heikentää paikallisyhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Paikallisyhteisöille lisää päätäntävaltaa

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei sisälly suoraan kohdemaiden metsäpolitiikkaan. Mailla kuitenkin on paikallisväestöjen sopeutumista helpottavia riskien hallinnan valmiuksia, kuten metsäpalojen torjunnan järjestely, puiden geenivarojen suojelu, ei-puuperäisten metsätuotteiden aseman tunnustaminen osana toimeentulostrategiaa sekä metsänhoidollisten toimenpiteiden ohjeistukset.

- Paikallisilla on runsaasti perinteistä metsiin liittyvää tietämystä, jota he myös soveltavat metsien kestävään hoitoon ja käyttöön. Tämä tietämys ja jo harjoitettu metsä- ja puuvarojen kestävä hyödyntäminen tarvitsevat kuitenkin tuekseen hyvää hallintoa kaikilla tasoilla, väittelijä kertoo.

Hyvin hoidetut ja paikallisyhteisöjen omassa hallinnassa olevat puuviljelmät ja peltometsät ovat keinoja sekä lisätä ruoantuotantoa että palauttaa jo pilattuja metsäalueita tuottaviksi. Lainsäädännön kehittäminen paikallisyhteisöjen päätöksentekovaltaa lisäävään suuntaan sekä maankäytön muutosten parempi seuranta ovat myös Fobissie Kalamen mukaan suositeltavia toimenpiteitä.

Fobissie Kalame teki tutkimustaan varten yksilö- ja ryhmähaastatteluja. Työ koostuu viidestä osatutkimuksesta, jotka käsittelevät kansallista ja paikallista metsäpolitiikkaa sekä haavoittuviksi luokiteltujen paikallisyhteisöjen omaa osallistumista ilmastonmuutokseen sopeutumista parantavaan metsien hoitoon ja käyttöön.

M.Sc. Fobissie Kalamen trooppisen metsänhoidon alan väitöskirja Forest governance and climate change adaptation: Case studies of four African countries tarkastetaan Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 29.4.2011. Väitöstilaisuus pidetään Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XIII (Unioninkatu 34) 29.4.2011 kello 12. Vastaväittäjänä on professori Risto Seppälä Metsäntutkimuslaitoksesta (METLA) ja kustoksena toimii professori Markku Kanninen. Väitöskirja julkaistan Tropical Forestry Reports -sarjassa (n:o 39) ja sitä jakaa Viikin tropiikki-instituutti (VITRI). Se on myös saatavissa E-thesis –verkkopalvelussa

Lisätietodot: fobissie.kalame@helsinki.fi, 09 - 191 58635 (haastattelut englanniksi)

Kuva: Väittelijän kokoelmat