Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Uutta tietoa männyn suvuttomasta lisääntymisestä

Somaattinen embryogeneesi on luonnossa esiintyvä kasvin suvuton lisääntymistapa, joka jäljittelee monia suvulliseen lisääntymiseen liittyviä tapahtumia. Emme tarkasti tiedä, miten erilaistuneet kasvisolut voivat ohjelmoitua tilaan, jossa ne voivat kehittyä jopa uudeksi yksilöksi. Eläinten solut eivät tähän pysty, mutta sille osaamiselle olisi kysyntää.

Kasvien somaattinen embryogeneesi -menetelmästä voi tulla tehokas ja taloudellinen tapa monistaa metsäpuiden, viljely- ja puutarhakasvien parhaita yksilöitä ja kasvisolujen erilaistumiseen liittyvä tietämys antaa myös yleisiä vihjeitä solujen säätelystä. Mänty (Pinus sylvestris (L.) on merkittävä tuotantopuu pohjoisessa Euraasiassa, mutta sen somaattinen embryogeneesi on hankalasti toteutettavissa. M.Sc. Jinrong Lun Helsingin yliopistossa 15.4.2011 tarkastettava väitöskirja tuo lisätietoa monista onnistumiselle tärkeistä tekijöistä.

Jinrong Lu tarkasteli vanhempien genotyypin vaikutusta männyn somaattiseen embryogeneesiin (SE), kaasumaisen kasvunsäätäjän etyleenin osallistumista SE:iin ja etyleenin bioottisia vaikutuksia sekä somaattisiin alkioihin että siementaimiin.

-Testasimme vanhempien genotyypin vaikutusta epäkypsien alkioiden kasvuunlähtöön eri kasvatusalustoilla eri pituisten varastointiaikojen jälkeen ja somaattisten alkioiden kypsymisvaiheessa, väittelijä kertoo.

Rinnakkaisessa kokeessa tutkittiin myös somaattisten alkioiden reaktiota mikrobien tuottamiin molekyyleihin (elisitorit). Kokeessa käytettiin kolmea sientä, symbionttista ektomykorritsasientä (ECM) Suillus bovinus, lievää männyn patogeenia Heterobasidion parviporum ja haitallista tuhosientä H. annosum. Edellisten lisäksi erillisessä kokeessa oli mukana Nostoc -syanobakteeri. H. parviporum -elisitorille altistettujen alkioiden geeniekspressiot todettiin samanlaisiksi kuin S. bovinus -sienen aiheuttamat samoilla geeneillä. Sen sijaan somaattisilla alkioilla, jotka oli käsitelty H. annosum-sienen elisitoreilla oli erilainen toimintamalli, jota kuvaa hitaampi vastine ja joissain tapauksissa alkioiden kuolema.

Tutkimuksessa pystyttiin eristämään useita uusia geenejä, jotka ilmenevät siementaimissa, kun ne altistettiin ECM-sienille ilman suoraa fyysistä kontaktia. Koska fyysinen kontakti ei ollut tarpeen isäntäkasvin vasteessa sienille. Lu havaitsi viitteitä siitä, että männyn somaattiset alkiot ja siementaimet ovat geneettisesti kykeneviä vastaamaan mikrobien ja sienten tuottamiin molekyyleihin (elisitorit). Mikrobien tuottamat molekyylit ja monistetut alkiot voivat tarjota sopivan mallin solujen erilaistumisen tutkimuksessa sekä tutkimuksissa havupuiden ja mikrobien molekyylitason vuorovaikutuksista.

M.Sc. Jinrong Lu väittelee 15.4.2011 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The effects of abiotic and biotic factors on somatic embryogenesis and seedlings of Pinus sylvestris (L.)". Väitöstilaisuus järjestetään Viikin tiedekampuksella Metsätieteiden talon luentosalissa B6 (Latokartanonkaari 7). Vastaväittäjänä on professori Yill-Sung Park (Candian Wood Fibre Centre) ja kustoksena on professori Fred Asiegbu. Väitöskirja julkaistaan Disertationes biocientiarum molecularium Universitatis Helsingiensis in Viikki - sarjassa ja se on luettavissa myös E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot: Jinrong Lu, jinrong.lu@helsinki.fi, 191-58748 (englanniksi)