Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Kestävä metsätalous Etelä-Sudanissa edellyttää paikallisyhteisöjen vastuuta ja riittävää tukea kehityskumppaneilta

Tilanne Etelä-Sudanissa, varsinkin Renkin maakunnassa, Ylä-Niilin osavaltiossa, on metsien ja ympäristön tilan kehityksen kannalta erittäin huolestuttava: Metsäkato etenee hälyttävällä nopeudella, tuottava maatalous köyhtyy, aavikko valtaa alaa ja kuivuus ja vesipula ovat pahentuneet. Lisäksi kestämättömät maankäyttömuodot ja maankäyttöön liittyvät konfliktit sekä hallitsematon tulen käyttö, ylilaidunnus, väestöpaine ja krooninen resurssipula tekevät kestävän kehityksen alkuun saattamisen erittäin haastavaksi.

Kestävää metsätaloutta ja hyvää metsähallintoa koskeva päätöksenteko ja niiden kehittämistä tukeva kapasiteetin rakentaminen edellyttävät Etelä-Sudanissa pitkäjänteisiä, sektorienvälisiä ja yhtenäisiä lähestymistapoja, jotka ottavat huomioon globaalin viitekehyksen dynaamisen luonteen. MMM Roope Husgafvelin Helsingin yliopistossa 21.1.2011 tarkastettava trooppisen metsänhoidon alan väitöskirja tarjoaa tietoa ja käytännönläheisiä suosituksia hyvin informoidun päätöksenteon tueksi. Vastaväittäjänä toimiva professori Frederick Owino työskentelee Etelä-Sudanin hallituksen neuvonantajana alueen pääkaupungissa Jubassa.

Roope Husgafvel käsittelee väitöksessään globaalia kestävän kehityksen viitekehystä ja keskittyy erityisesti EU:n ja Afrikan väliseen kumppanuuteen sekä käytännön tilanteisiin Etelä-Sudanissa ja Etiopiassa. Etiopiaa koskeva tapaustutkimus keskittyi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen sekä kapasiteetin rakentamisen edellytyksiin, erityisesti osana opetuksen suunnittelua maan ainoassa yliopistollisessa metsäopetusyksikössä (Wondo Genet College of Forestry and Natural Resources, WGCF-NR, Hawassan yliopisto).

Etelä-Sudania koskevassa tapaustutkimuksessa Husgafvel keskittyi nykytilanteen tarkasteluun valituissa kylissä Renkin piirikunnassa, Ylä-Niilin osavaltiossa, sekä mahdollisuuksiin rakentaa siellä uutta kapasiteettia kestävän metsätalouden ja hyvän metsähallinnon edistämiseksi. Lisäksi hän tarkasteli monenkeskisten ympäristösopimusten ja Etelä-Sudanin hallituksen (GOSS) uuden metsäpolitiikan toteuttamisen nykytilaa ja tulevia kehitystarpeita.

- Erityisiä prioriteetti-alueita ovat kestävän metsätalouden ja hyvän metsähallinnon aikaansaaminen ja metsälainsäädännön valvonta sekä kestäviin ja laillisiin raaka-ainelähteisiin perustuvan metsätuotteiden kansainvälisen kaupan vakiinnuttaminen, Roope Husgafvel kertoo.

Onnistumiselle lupaavat hyvää esimerkiksi paikallisyhteisöjen monikäyttöisiä puulajeja kohtaan tunteman arvostus sekä yhteisöjen halukkuus istuttaa puita viljely- ja laidunmaille.

- Yhteisöt halusivat myös kehittää uusia yhteistyömuotoja, jotka korostavat paikallista vastuuta, mutta ne odottivat kehityskumppaneilta asianmukaista tukea, väittelijä painottaa.

Etelä-Sudanissa monenkeskisten ympäristösopimusten täytäntöönpano edellyttää koordinoituja ratkaisuja sekä merkittävästi suurempia resursseja ja panostusta metsä- ja luonnonvarasektorin kapasiteetin rakentamiseen ja koulutukseen. Paikallisten hallintojärjestelmien sekä perinteisen tiedon ja osaamisen hyödyntäminen samoin kuin uusien, laajapohjaisten kehityskumppanuuksien luominen ovat myös keskeisiä onnistumisen edellytyksiä.

- Ilmeisen suuri merkitys tulee Etelä-Sudanissa olemaan jo uusittuun metsäpolitiikkaan perustuvalla uudella lainsäädännöllä, jonka odotetaan uudella tavalla tunnustuvan paikallisyhteisöjen ja muiden paikallisten toimijoiden merkityksen kestävän metsätalouden harjoittamisessa.

Väitöskirjan Etelä-Sudania koskeva osuus on tehty osana ulkoasianministeriön IKI-ohjelmaan kuulunutta VITRI:n koordinoimaa LAMPTESS-projektia, jossa vuosina 2008 - 2010 annettiin tukea Etelä-Sudanin metsähallinnolle ja opetuskapasiteetin kehittämiselle kahdessa alueen yliopistossa luonnonvarojen kestävän käytön alalla, sekä samaan ohjelmaan kuulunutta HESNARM-projektia

MMM Roope Husgafvel väittelee 21.1.2011 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Global and EU governance for sustainable forest management with special reference to capacity building in Ethiopia and Southern Sudan". Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriumissa XII (Unioninkatu 34). Vastaväittäjänä on Professor Frederick Owino, Forest Resources International, ja kustoksena on professori Olavi Luukkanen. Väitöskirja julkaistaan sarjassa Tropical Forestry Reports. Se on luettavissa sähköisessä muodossa E-thesis-palvelussa.

Lisätiedot: MMM Roope Husgafvel roope.husgafvel@helsinki.fi, 0400 970402

Kuva: Jörn Laxén