Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Metsäalan koulutuksen osaamiselle laaditaan mittarit

Metsänhoitajien ja metsätalousinsinöörien koulutukselle luodaan tulosmittarit. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa tehtävä tutkimus selvittää eri koulutusohjelmista valmistuneiden oppimistuloksia, työllistymistä ja työn tuottavuutta. Teoreettiseen työhön sekä kysely ja rekisteritietoihin pohjautuva tutkimus syventää ymmärrystä koulutuksen ja työelämän yhteyksistä. Tulokset auttavat oppilaitoksia seurantajärjestelmien luomisessa ja koulutuksen suunnittelussa. Metsäalan rakennemuutoksen hallinta tarvitsee tietoa osaamisesta.

Oppimistulosten mittareiden laadinta on aloitettu luokittamalla osaaminen kolmeen alueeseen: akateemiset taidot, yleistaidot ja metsäalaan liittyvä osaaminen. Työllistymistä tutkitaan selvittämällä opiskeluaikainen ja sen jälkeinen työnteko. Lisäksi tarkastellaan sitä, onko valmistunut työllistynyt metsäalalle.

Metsäammattilaisen työn tuottavuus selittyy oppimistulosten ja työhistorian avulla. Myös työntekijän sosioekonominen tausta vaikuttaa. Palkka toimii työn tuottavuuden perinteisenä mittarina. Hanke arvioi myös työn ei-rahamääräisiä hyötyä kuten itsensä kehittämismahdollisuuksia. Aineistoa hankitaan ammattiliittojen omilla ja niitä täydentävillä kyselyillä sekä oppilaitosten opintosuoritusrekistereistä. Alussa tehdään myös metsäammattilaisten haastatteluja.

- Kentällä ollaan sitä mieltä, että eri ammattikorkeakouluista valmistuneiden osaaminen ja työllistyminen poikkeavat paljonkin toisistaan. Hanke tarjoaa tutkittua tietoa siitä, mikä on tässä on tarua ja mikä totta, metsäalan asiantuntijoiden, METOn neuvottelupäällikkö Jyrki Ketola kertoo.

Metsäsektorin viimeaikaiseen murrokseen on haettu pelastusta osaamisesta ja innovaatioista. Metsäala ymmärtää näiden sisältöä kuitenkin heikosti. Metsämiesten säätiön rahoituksella alkaneeseen kolmivuotiseen Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä -hankkeeseen osallistuu kuusi tutkijaa, jotka edustavat metsätieteitä, koulutuksen taloustiedettä ja kasvatustiedettä. Hanke lisää perustietoa koulutuksesta ja työelämän yhteyksistä.

Lisätietoja: Mika Rekola, metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto, 040 56 33 509, mika.rekola@helsinki.fi

Kuva: Mika Temisevä