Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Uusi työkalu helpottaa puuntuotannon tavoitteiden yhteensovittamista

Metsien hoito kohtaa uusia haasteita ilmastonmuutoksesta johtuen. Harvennusohjelmia muokkaamalla perinteinen metsänhoito voidaan mukauttaa metsävarojen käytön erilaisiin tavoitteisiin, kuten puuaineen laatuvaatimuksiin, metsäbioenergian tuotantoon ja hiilen sidontaan. M.Sc. Tianjian Caon Helsingin yliopistossa 18.5.2010 tarkastettava väitöskirja laajentaa nykytietämystä ja ymmärrystä puutieteen, metsäekologian ja metsäekonomian suhteista ja keskinäisistä riippuvuuksista.

Tianjian Cao esittelee väitöskirjassaan ohjelmiston, jolla puutieteen, metsäekologian ja metsäekonomian vuorovaikutuksia voidaan tarkastella monitieteisesti. Tuloksia voidaan soveltaa muun muassa parhaan mahdollisen harvennusohjelman valinnassa.

- Puuntuotannon osalta havaittiin, että optimaalinen harvennusohjelma riippuu kasvupaikasta ja nuoren metsikön ominaisuuksista. Puun laadun kohdalla selvisi, että kasvava harvennusvoimakkuus johti alempaan puun tiheyteen ja lyhyempiin kuituihin. Ravinteiden lisääminen kiihdytti tilavuuskasvua, mutta alensi puun laatua kuusella, väittelijä kertoo.

Tutkija tarkasteli energiapuuharvennusta yhdessä perinteisen metsänkasvatuksen kanssa ja havaitsi, että perinteinen metsänkasvatus ilman energiapuun korjuuta oli edullisin tapa alhaisen tiheyden männiköissä. Energiapuun korjuu ensiharvennuksissa oli sen sijaan edullista tiheissä metsiköissä. Kun metsän hiilitasapaino otetaan huomioon, eri hiililaskennan menetelmät johtavat hyvin poikkeaviin optimaalisiin harvennusohjelmiin ja keskimääräisiin hiilivarantoihin. Päästöoikeuden hinnan nostaminen johti pidempiin kiertoaikoihin ja korkeampaan keskikasvuun sekä huomattavasti korkeampaan hiilivarantoon kiertoajan kuluessa.

Tianjian Caon kehittämällä OptiFor-simulointi-optimointijärjestelmässä yhdistetään prosessipohjainen PipeQual-kasvumalli, puuaineen laadun mallit, biomassan tuotannon ja hiilipäästöjen mallit sekä energiapuu- ja korjuukustannusmallit yhdeksi optimointimalliksi.

M.Sc. Tianjian Cao väittelee 18.5.2010 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Silvicultural decisions based on simulation-optimization systems. Vastaväittäjänä toimii professori Marc Hanewinkel (Baden-Württemberg Forest Research Institute, Germany) ja kustoksena on professori Lauri Valsta. Väitöstilaisuus järjestetään Viikin tiedekampuksella luentosalissa B2 (Latokartanonkaari 7).

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Dissertationes Forestales. Se on myös elektroninen julkaisu. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot: Tianjian Cao 09 191 57990 tianjian.cao@helsinki.fi (englanniksi)