Tiedotteet Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Epävarmuustekijät huomioitava metsäsuunnittelujärjestelmissä nykyistä paremmin

Metsiä koskevan tiedon laatu ja luotettavuus on usein kyseenalaista. Esimerkiksi metsien kasvun luontainen vaihtelu sekä virheet metsien nykytilaa koskevissa tiedoissa aiheuttavat metsien tulevan kehityksen ennusteissa epävarmuutta. Epävarmalle tiedolle perustuvat päätökset, kuten hakkuiden ajoitukset, johtavat usein ei-toivottuun lopputulokseen. MMM Antti Mäkinen selvittää 12.2.2010 tarkastettavassa väitöskirjassaan erilaisia tiedon epävarmuuden lähteitä sekä niiden vaikutuksia metsäsimulaattoreissa ja metsäsuunnittelujärjestelmissä.

Metsäsimulaattori on tietokoneistettu malli, jolla ennustetaan metsän kasvua ja tulevaa kehitystä sekä metsästä tulevaisuudessa saatavan puutavaran määrää ja laatua. Metsäsuunnittelujärjestelmä on päätöstukityökalu, joka yleensä sisältää metsäsimulaattorin ja jonka avulla metsän hyödyntämistä ja käyttöä voidaan suunnitella. Metsäsimulaattoreilla ja metsäsuunnittelujärjestelmillä tuotettua tietoa käytetään monenlaisiin analyyseihin sekä metsien käyttöä koskevan päätöksenteon perustaksi.

Mäkisen mukaan merkittävimpiä epävarmuuden lähteitä ovat metsien kasvuennusteiden ja metsien nykytilaa kuvaavan tiedon virheet sekä puutavaralajien hintojen satunnaisvaihtelu. Hän kehitti tutkimuksessaan uusia menetelmiä epävarmuuden vaikutusten entistä realistisempaan tarkasteluun. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös useiden epävarmuustekijöiden yhteisvaikutuksia metsäsuunnittelujärjestelmässä.

- Tulokset osoittivat selvästi eri epävarmuustekijöiden vaikuttavan voimakkaasti metsäsimulaattoreiden ja metsäsuunnittelujärjestelmien luotettavuuteen. Tämän vuoksi epävarmuuden huomiointiin tulisikin kiinnittää enemmän huomiota käytännön toiminnassa, Mäkinen painottaa.

MMM Antti Mäkinen väittelee 12.2.2010 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Uncertainty in forest simulators and forest planning systems" (Epävarmuus metsäsimulaattoreissa ja metsäsuunnittelujärjestelmissä). Vastaväittäjänä on professori Göran Ståhl, SLU, Umeå, Sweden, ja kustoksena on professori Annika Kangas. Väitöstilaisuus järjestetään Viikin tiedekampuksella Infokeskuksen salissa 2 (Viikinkaari 11). Väitöskirja julkaistaan Dissertationes Forestales -sarjassa ja se on luettavissa myös verkkoversiona.

Lisätiedot: Antti Mäkinen antti.makinen@helsinki.fi, 09-191 58199.