Metsätieteen laitoksen opetus ja opinnot

Varmista opetuksen päivitetyt tiedot WebOodista lukuvuoden alusta.

Maataloustieteiden laitoksen päivitettyä omaa opinto-opasta pääset katsomaan vasemmalta valikosta.

Metsätieteiden laitoksen pääaineet ja oppiaineet oppaassa

Y-opintojaksot (s.2), FOR-opintojaksot

Metsien ekologia ja käyttö
Metsä- ja suoekosysteemien toiminta ja tuotos
Metsä- ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen

Metsäpatologia ja mykologia

Metsä- ja riistaeläintiede

Metsävarojen hallinta

Metsäteknologia ja logistiikka

Puuteknologia

Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö
(

Metsäekonomia ja markkinointi
Liiketaloudellinen metsäekonomia
Metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede
Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Biotekniikka
Elintarvikebiotekniikka
Kasvi- ja metsäbiotekniikka
Kotieläinbiotekniikka
Mikrobi- ja ympäristöbiotekniikka

Metsätieteiden laitoksen sivuaineet

Sivuaineet löytyvät päivitettyinä metsätieteiden laitoksen päivitetystä oppaasta vasemmalta valikosta.

  • Biotekniikan sivuaine
  • Metsien ekologian ja käytön sivuaineet
    (metsien ekologia ja hoito, metsä ja -riistaeläintiede, metsävarojen käyttö, puuteknologia, trooppinen metsänhoito)
  • Metsien ekonomian ja markkinoinnin sivuaineet
    (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen, metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede, liiketaloudellinen metsäekonomia)
  • Sienitieteen sivuaine
  • Geoinformatiikan ja kaukokartoituksen opintokokonaisuus
  • Private Forestry

Kaikki tiedekunnan sivuaineet

Linkkejä:

Kieliopinnot

Metsätieteiden laitoksen sivut

Aikaisemmat opinto-oppaat

14.08.2015