Metsätieteen laitoksen opetus ja opinnot 2011–2014

Varmista opetuksen päivitetyt tiedot WebOodista lukuvuoden alusta.

Metsätieteiden laitoksen opinto-opas 2014–2015

Metsätieteiden laitoksen pääaineet ja oppiaineet oppaassa

Y-opintojaksot (s.2), FOR-opintojaksot (s.6)

Metsien ekologia ja käyttö (s.16)
Metsä- ja suoekosysteemien toiminta ja tuotos (s.16, 23)
Metsä- ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen
(s.16,26)
Metsäpatologia ja mykologia
(s.30)
Metsä- ja riistaeläintiede
(s.33)
Metsävarojen hallinta
(s.42)
Metsäteknologia ja logistiikka
(s.48)
Puuteknologia
(s.52)
Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö
(s.56)

Metsäekonomia ja markkinointi (s.61)
Liiketaloudellinen metsäekonomia (s.63)
Metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede (s.67)
Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen (s.73)

Biotekniikka (s.79)
Elintarvikebiotekniikka
Kasvi- ja metsäbiotekniikka
Kotieläinbiotekniikka
Mikrobi- ja ympäristöbiotekniikka

Metsätieteiden laitoksen sivuaineet

Sivuaineet löytyvät päivitettyinä metsätieteiden laitoksen päivitetystä oppaasta

  • Biotekniikan sivuaine
  • Metsien ekologian ja käytön sivuaineet
    (metsien ekologia ja hoito, metsä ja -riistaeläintiede, metsävarojen käyttö, puuteknologia, trooppinen metsänhoito)
  • Metsien ekonomian ja markkinoinnin sivuaineet
    (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen, metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede, liiketaloudellinen metsäekonomia)
  • Sienitieteen sivuaine
  • Geoinformatiikan ja kaukokartoituksen opintokokonaisuus
  • Private Forestry

Kaikki tiedekunnan sivuaineet

Linkkejä:

Kieliopinnot

Metsätieteiden laitoksen sivut

Aikaisemmat opinto-oppaat

23.6.2014