Opintojen tueksi Opinto-opas 2014 - 2015 Ohjeet ja säännökset Valmistuminen Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia:

PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto
fax. 02 941 58575

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Tiedekunnan kanslia on suljettu 22.12.2014 - 2.1.2015 aikana.

Tutkintotodistuksia voi kuitenkin jättää opintoasiainpalveluihin, kanslian postilaatikkoon tai Infokeskus Koronan vahtimestarille.

 

Flamma

Facebook

Metsätieteen laitoksen opetus ja opinnot 2011–2014

Varmista opetuksen päivitetyt tiedot WebOodista lukuvuoden alusta.

Metsätieteiden laitoksen opinto-opas 2014–2015

Metsätieteiden laitoksen pääaineet ja oppiaineet oppaassa

Y-opintojaksot (s.2), FOR-opintojaksot (s.6)

Metsien ekologia ja käyttö (s.16)
Metsä- ja suoekosysteemien toiminta ja tuotos (s.16, 23)
Metsä- ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen
(s.16,26)
Metsäpatologia ja mykologia
(s.30)
Metsä- ja riistaeläintiede
(s.33)
Metsävarojen hallinta
(s.42)
Metsäteknologia ja logistiikka
(s.48)
Puuteknologia
(s.52)
Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö
(s.56)

Metsäekonomia ja markkinointi (s.61)
Liiketaloudellinen metsäekonomia (s.63)
Metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede (s.67)
Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen (s.73)

Biotekniikka (s.79)
Elintarvikebiotekniikka
Kasvi- ja metsäbiotekniikka
Kotieläinbiotekniikka
Mikrobi- ja ympäristöbiotekniikka

Metsätieteiden laitoksen sivuaineet

Sivuaineet löytyvät päivitettyinä metsätieteiden laitoksen päivitetystä oppaasta

  • Biotekniikan sivuaine
  • Metsien ekologian ja käytön sivuaineet
    (metsien ekologia ja hoito, metsä ja -riistaeläintiede, metsävarojen käyttö, puuteknologia, trooppinen metsänhoito)
  • Metsien ekonomian ja markkinoinnin sivuaineet
    (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen, metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede, liiketaloudellinen metsäekonomia)
  • Sienitieteen sivuaine
  • Geoinformatiikan ja kaukokartoituksen opintokokonaisuus
  • Private Forestry

Kaikki tiedekunnan sivuaineet

Linkkejä:

Kieliopinnot

Metsätieteiden laitoksen sivut

Aikaisemmat opinto-oppaat

23.6.2014