Metsätieteen laitoksen opetus ja opinnot 2011–2014

Metsätieteiden laitoksen opinto-opas 2011–2014
HUOM! Koko laitoksen alustava opas päivitetty lukuvuodelle 2013–2014 (pdf, 91 sivua)

Opinto-opas päivitetään vielä lukuvuoden alussa. Varmista opetuksen päivitetyt tiedot WebOodista

 

Pääaine Opintosuunta
Metsien ekologia ja käyttö

 

Metsä- ja suoekosysteemien toiminta ja tuotos
Metsä- ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen
Metsä- ja riistaeläintiede
Metsäpatologia ja mykologia
Metsävarojen hallinta
Metsäteknologia ja logistiikka
Puuteknologia
Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö
Biotekniikka Elintarvikebiotekniikka
Kasvi- ja metsäbiotekniikka
Kotieläinbiotekniikka
Mikrobi- ja ympäristöbiotekniikka

Metsäekonomia ja markkinointi

Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen
Liiketaloudellinen metsäekonomia
Metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede

 

Metsätieteiden laitoksen sivuaineet

Sivuaineet löytyvät päivitettyinä metsätieteiden laitoksen päivitetystä oppaasta

  • Biotekniikan sivuaine
  • Metsien ekologian ja käytön sivuaineet
    (metsien ekologia ja hoito, metsä ja -riistaeläintiede, metsävarojen käyttö, puuteknologia, trooppinen metsänhoito)
  • Metsien ekonomian ja markkinoinnin sivuaineet
    (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen, metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede, liiketaloudellinen metsäekonomia)
  • Sienitieteen sivuaine
  • Geoinformatiikan ja kaukokartoituksen opintokokonaisuus
  • Private Forestry

Kaikki tiedekunnan sivuaineet

Linkkejä:

Kieliopinnot

Metsätieteiden laitoksen sivut

Aikaisemmat opinto-oppaat

13.12..2013