Opiskelija- ja ainejärjestötoiminta

lehtiäMaatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa toimii 12 ainejärjestöä, jotka valvovat opiskelijoiden etua yliopistossa ja yhteiskunnassa sekä järjestävät monipuolista toimintaa opiskelijajäsenilleen. Osalla ainejärjestöjä on alakerhoja ja -jaostoja, jotka järjestävät omaa alakohtaista toimintaa.

Tiedekunnan kattoainejärjestö Maatalous- ja metsäylioppilaiden liitto MMYL kokoaa alleen suurimman osan tiedekunnan ainejärjestöistä. MMYL valvoo opiskelijoiden etua tiedekunnan, yliopiston ja ylioppilaskunnan hallinnossa sekä järjestää tiedekunnan yhteisiä opiskelijatapahtumia. MMYL:n piirissä toimii myös kansainvälisen toiminnan opiskelija-aktiiveja, jotka luovat yhteyksiä kotimaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden välille.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskelijoilla on edustus tiedekuntaneuvostossa, laitosneuvostoissa ja hallinnon työryhmissä. Tutustu tiedekunnan opiskelija- ja ainejärjestötoimintaan lähemmin alla olevien linkkien kautta.

Hallinnon opiskelijaedustajat

Tiedekuntaneuvosto
Työryhmät
Laitosneuvostot: ks. laitosten sivut

Tiedekunnan kattoainejärjestö

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Tiedekunnan ainejärjestöt

 • Agro-Forst rf  – svenskspråkiga studenter vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
 • BOA ry – biotekniikkaa opiskelevat
 • HotRats ry – elintarvike-ekonomiaa hotelli-, ravintola- ja matkailualan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevat (ei aktiivista toimintaa tällä hetkellä)
 • Lipidi ry – elintarviketieteitä opiskelevat
 • Metsäylioppilaat ry – metsätieteitä opiskelevat
 • Mentor-klubi – elintarviketieteitä opiskelevat
 • Myy ry – ympäristöalaa opiskelevat
 • Oikos ry – kuluttajaekonomiaa ja ravitsemustieteitä opiskelevat
 • Sampsa ry – maataloustieteitä opiskelevat
 • Viikin Taloustieteilijät ry – taloustieteitä opiskelevat
 • Viri Lactis ry – maitoteknologiaa opiskelevat
 • Voluntas ry – markkinointia opiskelevat
 • Vuorovaikeutus ry – ympäristöekonomiaa opiskelevat

Kansainvälinen opiskelijatoiminta

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL on jäsen kansainvälisessä maatalous- ja siihen liittyvien alojen opiskelijajärjestössä IAAS:ssa (International Association of students in Agricultural and related Sciences).

Metsäylioppilaat ry on jäsen maailmanlaajuisessa kansainvälisten metsäopiskelijoiden organisaatiossa IFSA:ssa (International Forestry Students' Association).

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
Helsingin yliopiston osakunnat