Opintojen tueksi Opinto-opas 2014 - 2015 Ohjeet ja säännökset Valmistuminen Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia:

PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto
fax. 02 941 58575

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Tiedekunnan kanslia on suljettu 22.12.2014 - 2.1.2015 aikana.

Tutkintotodistuksia voi kuitenkin jättää opintoasiainpalveluihin, kanslian postilaatikkoon tai Infokeskus Koronan vahtimestarille.

 

Flamma

Facebook

Taloustieteen laitoksen opetus ja opinnot 2014–2015

Varmista opetuksen päivitetyt tiedot WebOodista lukuvuoden alusta.

Taloustieteen laitoksen opinto-opas 2014–2015

Taloustieteen laitoksen pääaineet ja oppiaineet oppaassa

Elintarvike-ekonomia (s.5)
Kuluttajaekonomia (s.14)
Maatalousekonomia (s.21)
Markkinointi
(s.32)
Ympäristöekonomia
(s.40)
Lisäksi oppiaineet Yhteisöviestintä (s.39) ja Yrittäjyys (s.49)

Taloustieteen laitoksen sivuaineet

Sivuaineet löytyvät päivitettyinä taloustieteen laitoksen päivitetystä oppaasta

Maaseudun kehittämisen sivuaine (s. 3)
Liiketaloustieteen sivuaine (s. 4)

Tiedekunnan kaikki sivuaineet

Linkkejä:

Kieliopinnot

Taloustieteen laitoksen sivut

Aikaisemmat opinto-oppaat

23.6.2014