Taloustieteen laitoksen opetus ja opinnot 2014–2015

Varmista opetuksen päivitetyt tiedot WebOodista lukuvuoden alusta.

Taloustieteen laitoksen opinto-opas 2015–2016

Taloustieteen laitoksen pääaineet ja oppiaineet oppaassa

Elintarvike-ekonomia (s.5)
Kuluttajaekonomia (s.14)
Maatalousekonomia (s.21)
Markkinointi
(s.32)
Ympäristöekonomia
(s.40)
Lisäksi oppiaineet Yhteisöviestintä (s.39) ja Yrittäjyys (s.49)

Taloustieteen laitoksen sivuaineet

Sivuaineet löytyvät päivitettyinä taloustieteen laitoksen päivitetystä oppaasta

Maaseudun kehittämisen sivuaine (s. 3)
Liiketaloustieteen sivuaine (s. 4)

Tiedekunnan kaikki sivuaineet

Linkkejä:

Kieliopinnot

Taloustieteen laitoksen sivut

Aikaisemmat opinto-oppaat

08.07.2015