Jatkotutkinnot Yleistä Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia:

PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto
fax. 02 941 58575

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Tiedekunnan kanslia on suljettu 22.12.2014 - 2.1.2015 aikana.

Tutkintotodistuksia voi kuitenkin jättää opintoasiainpalveluihin, kanslian postilaatikkoon tai Infokeskus Koronan vahtimestarille.

 

Flamma

Facebook

Lisensiaatiksi tai tohtoriksi valmistuminen

Valmistuminen

 

 

Tutkinnon myöntämistä varten opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijarekisterissä, ja hänellä tulee olla jatkotutkinnon suoritusoikeus maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan tultua hyväksytyksi ja arvostelluksi maatalous-metsätieteellinen tiedekunta myöntää todistuksen jatkotutkinnosta. Todistusta ei tehdä automaattisesti, vaan sitä pyydetään kirjallisesti tiedekunnan kanslian opintoasiainpalveluista.

 

 

 

Todistusta voi pyytää, kun

  • kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuunnitelman mukaiset jatko-opinnot on suoritettu (vastuuprofessori tarkistaa ja varmistaa allekirjoituksellaan, että suunnitelman mukaiset jatko-opinnot on suoritettu) ja
  • kaikki jatko-tutkintoon sisällytettävät opintosuoritukset näkyvät opiskelijarekisterissä ja niistä on sidottu laitoksella opintokokonaisuudet (pääaineen jatko-opinnot, jotka jakautuvat yleisiin jatko-opintoihin ja oman tutkimusalan opintoihin) ja
  • kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt ja arvostellut lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan.

Jatko-opintokokonaisuuden rekisteröitiin voi käyttää apuna ko. lomaketta.

Tutkintotodistuksen kirjoittamisesta vastaa tiedekunnan kanslian opintoasiainpalvelut (Viikki, Infokeskus, 3. krs., Viikinkaari 11).Todistusta varten opiskelija täyttää tutkintotodistuspyyntölomakkeen, joka postitetaan opiskelijalle, kun hänen lisensiaatintutkimuksensa/väitöskirjansa on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa. Tutkintotodistuspyyntöomakkeen voi tulostaa myös tiedekunnan www-sivuilta. Lomakkeessa on tarkemmat ohjeet valmistumiseen liittyvistä seikoista.

(päivitetty 17.8.2011)