Lisensiaatiksi tai tohtoriksi valmistuminen

Valmistuminen

 

 

Tutkinnon myöntämistä varten opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijarekisterissä, ja hänellä tulee olla jatkotutkinnon suoritusoikeus maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan tultua hyväksytyksi ja arvostelluksi maatalous-metsätieteellinen tiedekunta myöntää todistuksen jatkotutkinnosta. Todistusta ei tehdä automaattisesti, vaan sitä pyydetään kirjallisesti tiedekunnan kanslian opintoasiainpalveluista.

 

 

 

Todistusta voi pyytää, kun

  • kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuunnitelman mukaiset jatko-opinnot on suoritettu (vastuuprofessori tarkistaa ja varmistaa allekirjoituksellaan, että suunnitelman mukaiset jatko-opinnot on suoritettu) ja
  • kaikki jatko-tutkintoon sisällytettävät opintosuoritukset näkyvät opiskelijarekisterissä ja ne on sidottu laitoksella opintokokonaisuudeksi (pääaineen jatko-opinnoksi) ja
  • kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt ja arvostellut lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan.

Jatko-opintokokonaisuuden rekisteröitiin voi käyttää apuna erillistä lomaketta (ks. lomakkeet).

Tutkintotodistuksen kirjoittamisesta vastaa tiedekunnan kanslian opintoasiainpalvelut (Viikki, Infokeskus, 3. krs., Viikinkaari 11). Todistusta varten opiskelija täyttää tutkintotodistuspyyntölomakkeen, joka lähetetään opiskelijalle, kun hänen lisensiaatintutkimuksensa tai väitöskirjansa menossa arvosteltavaksi tiedekuntaneuvoston kokoukseen. Tutkintotodistuspyyntöomakkeen voi tulostaa myös tiedekunnan www-sivuilta (ks. lomakkeet).

 

(päivitetty 22.6.2015)