Lisensiaatiksi tai tohtoriksi valmistuminen

Valmistuminen

 

 

Tutkinnon myöntämistä varten opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijarekisterissä, ja hänellä tulee olla jatkotutkinnon suoritusoikeus maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan tultua hyväksytyksi ja arvostelluksi maatalous-metsätieteellinen tiedekunta myöntää todistuksen jatkotutkinnosta. Todistusta ei tehdä automaattisesti, vaan sitä pyydetään kirjallisesti tiedekunnan kanslian opintoasiainpalveluista.

 

 

 

Todistusta voi pyytää, kun

  • kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuunnitelman mukaiset jatko-opinnot on suoritettu (vastuuprofessori tarkistaa ja varmistaa allekirjoituksellaan, että suunnitelman mukaiset jatko-opinnot on suoritettu) ja
  • kaikki jatko-tutkintoon sisällytettävät opintosuoritukset näkyvät opiskelijarekisterissä ja niistä on sidottu laitoksella opintokokonaisuudet (pääaineen jatko-opinnot, jotka jakautuvat yleisiin jatko-opintoihin ja oman tutkimusalan opintoihin) ja
  • kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt ja arvostellut lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan.

Jatko-opintokokonaisuuden rekisteröitiin voi käyttää apuna ko. lomaketta.

Tutkintotodistuksen kirjoittamisesta vastaa tiedekunnan kanslian opintoasiainpalvelut (Viikki, Infokeskus, 3. krs., Viikinkaari 11).Todistusta varten opiskelija täyttää tutkintotodistuspyyntölomakkeen, joka postitetaan opiskelijalle, kun hänen lisensiaatintutkimuksensa/väitöskirjansa on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa. Tutkintotodistuspyyntöomakkeen voi tulostaa myös tiedekunnan www-sivuilta. Lomakkeessa on tarkemmat ohjeet valmistumiseen liittyvistä seikoista.

(päivitetty 17.8.2011)