Tohtorikoulutus

biokeskua 1

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kuuluu osana Helsingin yliopistoa Euroopan huipulla oleviin tutkimusyliopistoihin (LERU). Vuonna 2014 tiedekunnasta valmistui 49 tohtoria. Jatko-opinnoissa tähdätään ensisijaisesti tohtorin tutkintoon, mutta lisensiaatin tutkinnon suorittaneita valmistuu myös vuosittain.

Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen lisäksi jatkotutkintoja säätelevät maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset sekä pysyväismääräysten mukaiset tiedekuntaneuvoston päättämät tarkemmat tieteellistä jatkokoulutusta koskevat ohjeet (ohjeet hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 5.5.2015 ja astuvat voimaan 1.8.2015).

Opinto-oikeutta haetaan tiedekunnan verkkosivuilta saatavalla lomakkeella (ks. lomakkeet). Opinto-oikeuden hakemiselle on syyskaudella 2016 kaksi hakemusten jättöaikaa:

  • 27.9.2016
  • 15.11.2016

 

************************************************************************************************

Jatko-opintoja koskevat ohjeet kokonaisuudessaan:

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatko-opintoja koskevat ohjeet (linkit päivitetään kohta).

Anvisningar om påbyggnadsstudier (forskarstudier) vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten på svenska.

Guidelines for postgraduate studies at the Faculty of Agriculture and Forestry in English.

************************************************************************************************

 

Henkilökohtaista jatko-opintoneuvontaa tiedekunnan opintoasiainpalveluissa.

 

(päivitetty 27.6.2016)