Jatkotutkinnot

biokeskua 1

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kuuluu osana Helsingin yliopistoa Euroopan huipulla oleviin tutkimusyliopistoihin (LERU). Vuonna 2011 tiedekunnasta valmistui 34 tohtoria. Jatko-opinnoissa tähdätään ensisijaisesti tohtorin tutkintoon, mutta lisensiaatin tutkinnon suorittaneita valmistuu myös vuosittain.

Jatkotutkinnot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan (21 §) jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä

3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen lisäksi jatkotutkintoja säätelevät maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset (19.5.2005) sekä pysyväismääräysten mukaiset tiedekuntaneuvoston päättämät tarkemmat jatko-opinto-ohjeet. Jatko-opintoja koskevat tarkemmat ohjeet ovat tulleet voimaan 1.8.2011 (ks. alla).

 

************************************************************************************************

Jatko-opintoja koskevat ohjeet kokonaisuudessaan:

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatko-opintoja koskevat ohjeet suomeksi.

Anvisningar om påbyggnadsstudier (forskarstudier) vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten på svenska.

Guidelines for postgraduate studies at the Faculty of Agriculture and Forestry in English.

************************************************************************************************

 

Henkilökohtaista jatko-opintoneuvontaa tiedekunnan opintoasiainpalveluissa.

 

(päivitetty 24.2.2015)