Opinnoista työelämään

urapolkujaMaatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet sijoittuvat työelämään hyvin laaja-alaisesti. Yliopistotutkinto antaa valmiudet toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä eri työnantajasektoreilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Myös yrittäjyys on monelle valmistuneelle varteenotettava vaihtoehto.

Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden urapolkuihin:


Yksityiselle ja julkiselle sektorille

Keskimäärin noin puolet maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista maistereista sijoittuu yksityiselle sektorille yksityisiin yrityksiin, valtionyhtiöihin tai järjestöihin. Tiedekunnasta valmistuneita työllistää etenkin metsä-, elintarvike- ja kemianteollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä pankit ja vakuutuslaitokset. Lisäksi esimerkiksi mikrobiologeja ja elintarvikekemistejä työskentelee lääketeollisuudessa. Tyypillisiä järjestötyönantajia ovat maa-, metsä- ja kotitalous- sekä elintarvike- ja ravitsemusalalla toimivat neuvontajärjestöt ja elinkeinoelämän järjestöt.

Toiseksi eniten tiedekunnasta valmistuneita työllistää valtionsektori, jonne sijoittuu noin viidennes tiedekunnasta valmistuneista. Valtionsektorin työnantajia ovat muun muassa ministeriöt, virastot sekä yliopistot ja valtion tutkimuslaitokset. Tiedekunnan tutkinnon suorittaneita työskentelee esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriössä, Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira), Maaseutuvirastossa ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset). Tiedekunnan alojen tutkimusta tehdään yliopiston lisäksi muun muassa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT), Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) sekä Kuluttajatutkimuskeskuksessa.

Muita julkisen sektorin työnantajia ovat muun muassa kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät. Tiedekunnasta valmistuneita toimii myös opettajina maa- ja metsätalousoppilaitoksissa sekä ammattikorkeakouluissa. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkinnoissa ei ole opettajaksi pätevöitymisen suuntautumisvaihtoehtoa, mutta moni tiedekunnasta valmistunut on pätevöitynyt opettajaksi valmistumisen jälkeen.


Asiantuntijaksi ja johtajaksi

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet toimivat pääosin johto- ja esimiestehtävissä tai asiantuntijoina hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä sekä tutkimuksen parissa. Myös myynti- ja markkinointi sekä koulutus- ja konsultointitehtävät ovat tiedekunnasta valmistuneille yleisiä.

Ohessa on muutamia esimerkkejä tiedekunnasta valmistuneiden nimikkeistä:

Kauppa ja teollisuus: markkinointisuunnittelija, tuotekehittäjä, laatupäällikkö, tutkimuskemisti, johtava konsultti, valikoimapäällikkö, myyntipäällikkö, viestintäjohtaja, Customer Care Manager, markkina-analyytikko, liiketoimintajohtaja, vientipäällikkö, ravitsemusasiantuntija, Change Manager

Järjestöt: asiamies, edunvalvontapäällikkö, toiminnanjohtaja, kehityspäällikkö, kehitysyhteistyöjohtaja, luomuneuvoja, kotieläinagronomi, suunnitteluagronomi, jalostusagronomi

Pankit ja vakuutuslaitokset: rahoitusjohtaja, konttorinjohtaja, sijoitusneuvoja, analyytikko, Financial Manager

Valtionhallinto, kunnat ja kaupungit: ylitarkastaja, hallintopäällikkö, ympäristöasiantuntija, mikrobiologi, yliaktuaari, kunnanjohtaja, kuluttajaneuvoja, tiedottaja, ruokapalvelupäällikkö, ravitsemussuunnittelija

Tutkimus: tutkimusjohtaja, tiedeasiantuntija, erikoistutkija, kasvinjalostaja, laboratoriopäällikkö, ravintotutkija, professori


Työllisyystilanne

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet työllistyvät hyvin valmistumisen jälkeen. Helsingin yliopiston keräämän opinto- ja työelämäpalautteen (Urapalvelut 2008) mukaan tiedekunnan tutkinnon vuonna 2007 suorittaneista yli 70 prosenttia oli valmistumishetkellä työssä ja heistä lähes 90 prosentilla työn vaativuus vastasi vähintään jonkin verran akateemista koulutusta. Valmistumishetkellä työttömänä oli keskimäärin noin 10 prosenttia. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen työttömänä on keskimäärin alle 3 prosenttia tiedekunnasta valmistuneista (Urapalvelujen uraseuranta 2006-2009).
On kuitenkin huomattava, että valmistumishetken taloussuhdanne vaikuttaa oleellisesti sekä määrälliseen että laadulliseen työllistymiseen. Lisäksi monitieteisen tiedekunnan pääaineiden välillä on jonkin verran eroavaisuuksia työllistymisessä.


Linkkejä ja lisätietoja