Hakeminen maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan

<mänty>

Ajankohtaista
Opiskelijavalinnan aikataulu
Hakeminen tiedekuntaan
Valintakokeessa kuulusteltava kirjallisuus
Erityisjärjestelyt valintakokeessa
Tiedekunnan opintoasiainpalveluiden yhteystiedot


Ajankohtaista

Seuraava hakuaika on 17.3. – 9.4.2015.

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä sähköpostilla (mmtdk-opintoasiat@helsinki.fi).

Vuoden 2015 hakuopas ja valintakokeessa kuulusteltava kirjallisuus julkaistaan syksyn 2014 aikana.

Vuoden 2014 valintakokeen oikeat vastaukset netissä.

Taulukko vuoden 2014 pisterajoista.

 

Opiskelijavalinnan aikataulu 2015

Hakuaika 17.3.-9.4.2015
Valintakoe (Helsinki, Oulu) 18.5.2015 klo 10 - 14
Valintojen tulos viimeistään 1.7.2015
Koepaperit nähtävissä 14 päivää valinnan tulosten julkistamisesta
Opiskelupaikka vastaanotettava 15.7.2015


Hakeminen tiedekuntaan

Perustutkinnon suorittajat eli kandidaatti- ja maisteriopiskelijat valitaan kevään opiskelijavalinnassa joko lähtö- ja valintakoepisteiden perusteella tai pelkästään valintakoemenestyksen perusteella.

Opiskelemaan haetaan pääasiassa tiedekunnan päävalinnassa eli valintakokeessa. Valintakoe järjestetään toukokuussa. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan heinäkuussa ja opinnot alkavat elokuun lopulla järjestettävällä orientoivalla viikolla.

Päävalinnan lisäksi tiedekuntaan voi hakea aikaisempien opintojen perusteella maisterivaiheen valinnassa.  Alemman korkeakoulututkinnon tai avoimessa yliopistoissa opintoja suorittaneet voidaan tietyin ehdoin hyväksyä opiskelijoiksi erillisvalinnassa ilman pääsykoetta.

Tiedekunnassa on kuusi kansainvälistä maisteriohjelmaa, joissa opiskelukielenä on englanti. Maisteriohjelmiin voivat hakea kaikki Suomessa tai ulkomailla alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Maisteriohjelmien hakuaika päättyy tammikuun lopussa.

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää korkeakoulu- tai ammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle esimerkiksi tutkinnon täydentämiseksi tai ammatillisen pätevyyden lisäämiseksi. Erillisten opintojen opinto-oikeuden perusteella ei voida suorittaa tutkintoa.

Usein kysyttyä valinnoista


Valintakokeessa kuulusteltava kirjallisuus 2015

Julkaistaan syksyllä 2014.

 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeen erityisjärjestelyillä tarkoitetaan esimerkiksi tehtäviä tavallista suuremmalla tekstillä tai pistekirjoituksella, pyörätuolilla saavutettavaa koesalia, koevastausten kirjoittamista tietokoneella tai lisäaikaa koevastausten laatimiseen. Sinun tulee hakea oikeutta erityisjärjestelyihin erillisellä lomakkeella. Erityisjärjestelyjen tarve tulee osoittaa liittämällä hakemukseen jompikumpi seuraavista:

  • ylioppilastutkintolautakunnan päätös, jolla lautakunta myönsi sinulle erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeisiin kyseisen sairauden tai vamman vuoksi;
  • suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen lääkärin lausunto, josta selviää miksi erityisjärjestelyt ovat lääketieteellisesti perusteltuja, jotta olisit yhdenvertaisessa asemassa terveisiin hakijoihin nähden.

Jos erityisjärjestelyjen tarve johtuu lukihäiriöstä etkä voi todistaa erityisjärjestelyjen tarvetta ylioppilastutkintolautakunnan päätöksellä, noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Lukihäiriön vaikeuden tulee olla testattu.
  • Lukihäiriön tulee olla keskivaikea tai vaikea asteikolla "ei häiriötä - lievä häiriö - keskivaikea häiriö - vaikea häiriö".
  • Lukihäiriön vaikeus tulee todistaa asiantuntijan lausunnolla.
  • Asiantuntijan tulee olla lääkäri (yleensä neurologi tai foniatri), erityisopettaja, psykologi tai puheterapeutti.

Jos haluat oikeuden tila- ja kalustejärjestelyihin, jotka johtuvat pyörätuolin käyttämisestä, sinun ei tarvitse todistaa näiden järjestelyjen tarvetta, mutta sinun on silti haettava oikeutta järjestelyihin.

Valintalautakunta tekee päätöksen haetuista erityisjärjestelyistä ja päätös pyritään lähettämään hakijalle tiedoksi toukokuun puoliväliin mennessä.

Mahdolliset erityisjärjestelyjä koskevat kysymyksesi voit lähettää sähköpostiosoitteeseen mmtdk-opintoasiat@helsinki.fi.


Tiedekunnan opintoasiainpalveluiden yhteystiedot

Helsingin yliopisto
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
PL 62 (käyntiosoite Viikinkaari 11, Infokeskus, 3. kerros)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 02941 58022 tai 02941 58449

Sähköposti: mmtdk-opintoasiat (at) helsinki.fi