Hakeminen maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan

<mänty>

Ajankohtaista
Opiskelijavalinnan aikataulu
Hakeminen tiedekuntaan
Valintakokeessa kuulusteltava kirjallisuus
Valintakokeen rakenne ja vähimmäispistevaatimukset
Erityisjärjestelyt valintakokeessa
Tutkinnonsuoritusoikeus Suomen Akatemian tiedekilpailun perusteella
Tiedekunnan opintoasiainpalveluiden yhteystiedot


Ajankohtaista

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä sähköpostilla
(mmtdk-opintoasiat@helsinki.fi) tai puhelimitse 02941 58449, 02941 58022 tai 02941 59772.

Vuoden 2015 valintakokeen oikeat vastaukset on julkaistu!

Taulukko vuoden 2015 pisterajoista.

 

Opiskelijavalinnan aikataulu 2015

Hakuaika 17.3.-9.4.2015
Valintakoe (Helsinki, Oulu) 18.5.2015 klo 10 - 14
Valintojen tulos julkaistu 1.7.
Koepaperit nähtävissä 1.7. - 17.7.2015
Opiskelupaikka vastaanotettava 17.7.2015


Hakeminen tiedekuntaan

Perustutkinnon suorittajat eli kandidaatti- ja maisteriopiskelijat valitaan kevään opiskelijavalinnassa joko lähtö- ja valintakoepisteiden perusteella tai pelkästään valintakoemenestyksen perusteella.

Opiskelemaan haetaan pääasiassa tiedekunnan päävalinnassa eli valintakokeessa. Valintakoe järjestetään toukokuussa. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan heinäkuussa ja opinnot alkavat elokuun lopulla järjestettävällä orientoivalla viikolla.

Päävalinnan lisäksi tiedekuntaan voi hakea aikaisempien opintojen perusteella maisterivaiheen valinnassa.  Alemman korkeakoulututkinnon tai avoimessa yliopistoissa opintoja suorittaneet voidaan tietyin ehdoin hyväksyä opiskelijoiksi erillisvalinnassa ilman pääsykoetta.

Tiedekunnassa on kuusi kansainvälistä maisteriohjelmaa, joissa opiskelukielenä on englanti. Maisteriohjelmiin voivat hakea kaikki Suomessa tai ulkomailla alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Maisteriohjelmien hakuaika päättyy tammikuun lopussa.

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää korkeakoulu- tai ammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle esimerkiksi tutkinnon täydentämiseksi tai ammatillisen pätevyyden lisäämiseksi. Erillisten opintojen opinto-oikeuden perusteella ei voida suorittaa tutkintoa.

Usein kysyttyä valinnoista

 


Valintakokeessa kuulusteltava kirjallisuus 2015

Valintakoekirjallisuus taulukossa.

Valintakokeeseen ennakkoon opiskeltava kirjallisuus:

ELINTARVIKE-EKONOMIA JA YRITTÄJYYS, KULUTTAJAEKONOMIA, MAATALOUSEKONOMIA JA YRITTÄJYYS, MARKKINOINTI sekä METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI

Valintakoe perustuu ennakkoon opiskeltavaan liiketaloustieteen ja kansantaloustieteen kirjallisuuteen.

Suomenkieliset kirjat:
Pohjola Matti: Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro Oy, 11. painos.
ISBN: 978-952-63-2949-9.
tai
Pohjola Matti: Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro Oy, 7-10. painos.
ISBN: 978-952-63-1556-0.

sekä

Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing Oy, 6-7. painos ISBN: 978-951-37-6359-6.

Ruotsinkieliset kirjat:
Eklund Klas: Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin,
Studentlitteratur AB. ISBN 9789144094564.

Skärvad Per-Hugo, Olsson Jan: Företagsekonomi 100 Faktabook. Liber. ISBN 9789147099092.

 

ELINTARVIKETIETEET

Valintakoe perustuu lukion kemian oppimäärään ja lukion biologian tai fysiikan oppimäärään sekä valintakokeessa jaettaviin aineistoihin. Hakijan on ilmoitettava hakulomakkeella alustavasti vastaako hän valintakokeessa kemian lisäksi biologian vai fysiikan kysymyksiin. Ilmoitus ei ole sitova, ja lopullisen päätöksen voi tehdä vasta valintakokeessa.

Kemian tehtävät perustuvat lukion oppimäärään (pakollinen ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

Biologian tehtävät perustuvat lukion oppimäärään (pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

Fysiikan tehtävät perustuvat lukion oppimäärän seuraaviin kursseihin:
FY1 Fysiikka luonnontieteenä
FY2 Lämpö
FY3 Aallot
FY4 Liikkeen lait
FY5 Pyöriminen ja gravitaatio

 

MAATALOUSTIETEET

Valintakoe perustuu ennakkoon opiskeltavaan maatalousalan kirjallisuuteen sekä lukion biologian tai kemian oppimäärään tai maatalousfysiikkaan.

Suomenkielinen kirja:
Mervi Seppänen ym.: Maailma muuttuu – Muuttuuko maatalous?
Unigrafia. ISBN 978-952-10-7390-8 (sid.) tai 978-952-10-7391-5 (pdf).

Ruotsinkielinen kirja:
Mervi Seppänen och andra: Världen förandras – förändras jordbruket?
Unigrafia. ISBN 978-952-10-7396-0 (inb.) tai 978-952-10-7397-7 (pdf).

Kirjan voi tilata Unigrafian verkkokaupasta http://www.unigrafia.fi/.

Hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa vastaako lisäksi valintakokeessa kemian, biologian vai maatalousfysiikan kysymyksiin.

Kemian tehtävät perustuvat lukion oppimäärään (pakollinen ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

Biologian tehtävät perustuvat lukion oppimäärään (pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

Maatalousfysiikan tehtävät perustuvat materiaaliin ”Agroteknologian perusteita". Teksti käsittelee maatalouden fysikaalisia ilmiöitä ja niihin liittyvää mittaamista. Lukiofysiikan tiedoista on hyötyä, mutta ne eivät ole välttämättömiä. Maatalousfysiikan materiaaleihin liittyvä kaavakokoelma toimitetaan hakijoille valintakokeessa valintakysymysten ohessa. Kokeeseen ei saa ottaa mukaan mitään omaa materiaalia.

 

METSIEN EKOLOGIA JA KÄYTTÖ

Valintakoe perustuu lukion matematiikan lyhyeen oppimäärään ja lukion biologian tai maantieteen oppimäärään. Hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa vastaako hän valintakokeessa matematiikan lisäksi biologian vai maantieteen kysymyksiin.

Matematiikan tehtävät perustuvat lukion lyhyeen oppimäärään (pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

Maantieteen tehtävät perustuvat lukion oppimäärään (pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

Biologian tehtävät perustuvat lukion oppimäärän seuraaviin kursseihin:
BI1 Eliömaailma
BI2 Solu ja perinnöllisyys
BI3 Ympäristöekologia

 

RAVITSEMUSTIEDE

Valintakoe perustuu lukion kemian ja biologian oppimäärään sekä valintakokeessa jaettaviin englanninkielisiin aineistoihin.

Kemian tehtävät perustuvat lukion oppimäärään (pakollinen ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

Biologian tehtävät perustuvat lukion oppimäärään (pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

 

YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAEKONOMIA

Valintakoe perustuu ennakkoon opiskeltavaan kansantaloustieteen kirjallisuuteen ja lukion matematiikan lyhyeen oppimäärään.

Suomenkielinen kirja:
Pohjola Matti: Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro Oy, 11. painos.
ISBN: 978-952-63-2949-9.
tai
Pohjola Matti: Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro Oy, 7-10. painos.
ISBN: 978-952-63-1556-0.

Ruotsinkielinen kirja:
Eklund Klas: Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin,
Studentlitteratur AB. ISBN 9789144094564.

Matematiikan tehtävät perustuvat lukion lyhyeen oppimäärään (pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

 

MOLEKYYLIBIOTIETEET

Katso kuulusteltava kirjallisuus täältä.

YMPÄRISTÖTIETEET

Katso kuulusteltava kirjallisuus täältä.

 

Valintakokeen rakenne ja vähimmäispistevaatimukset 2015

Kaikissa tiedekunnan hakukohteissa valintakokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Jotta hakija voidaan hyväksyä tiedekuntaan, tulee hänen saada valintakokeesta vähintään 20 pistettä.

Valintakokeessa sinun on osoitettava, että hallitset vaaditut valintakoemateriaalit ja kykenet ymmärtämään, analysoimaan ja soveltamaan lukemaasi tekstiä. Valintakoekysymyksiin vastataan suomeksi tai ruotsiksi.

Taulukko valintakokeen rakenteesta ja minimipisterajoista

Vuoden 2015 valintakokeen rakenne ja minimipistemäärät hakukohteittain on lueteltu alla:


ELINTARVIKE-EKONOMIA JA YRITTÄJYYS, KULUTTAJAEKONOMIA, MAATALOUSEKONOMIA JA YRITTÄJYYS, MARKKINOINTI SEKÄ METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI

Valintakokeessa on kaksi osaa:
Osa 1 sisältää tehtäviä liiketaloustieteestä. Osasta 1 voi saada 0–30 pistettä.
Osa 2 sisältää tehtäviä kansantaloustieteestä. Osasta 2 voi saada 0–30 pistettä.

Hakijan on saatava valintakokeesta seuraava vähimmäispistemäärä (yhteensä 20 pistettä):
• osasta 1 vähintään 10 pistettä
• osasta 2 vähintään 10 pistettä


ELINTARVIKETIETEET

Valintakokeessa on kolme osaa:
Osa 1 sisältää 15 monivalintatehtävää kemiasta. Osasta 1 voi saada 0–15 pistettä.
Osa 2 sisältää 15 monivalintatehtävää biologiasta ja fysiikasta. Osasta 2 voi saada 0–15 pistettä. Hakija vastaa joko biologian tai fysiikan kysymyksiin.
Osa 3 sisältää tehtäviä, jotka pohjautuvat kokeessa jaettuun aineistoon. Osasta 3 voi saada 0–30 pistettä.

Hakijan on saatava valintakokeesta seuraava vähimmäispistemäärä (yhteensä 20 pistettä):
• osasta 1 vähintään 4 pistettä, osasta 2 vähintään 4 pistettä ja osista 1+2 yhteensä vähintään 10 pistettä.
• osasta 3 vähintään 10 pistettä.


MAATALOUSTIETEET

Valintakokeessa on kaksi osaa:
Osa 1 sisältää tehtäviä, jotka perustuvat maatalousalan kirjaan ”Maailma muuttuu – muuttuuko maatalous”. Osasta 1 voi saada 0–40 pistettä.
Osa 2 sisältää tehtäviä biologiasta, kemiasta ja maatalousfysiikasta. Osasta 2 voi saada 0–20 pistettä. Hakija vastaa joko biologian esseekysymyksiin, kemian monivalintakysymyksiin tai maatalousfysiikan laskutehtäviin.

Hakijan on saatava valintakokeesta seuraava vähimmäispistemäärä (yhteensä 20 pistettä):
• osasta 1 vähintään 13 pistettä.
• osasta 2 vähintään 7 pistettä.


METSIEN EKOLOGIA JA KÄYTTÖ

Valintakokeessa on kaksi osaa:
Osa 1 sisältää tehtäviä biologiasta ja maantieteestä. Osasta 1 voi saada 0–30 pistettä. Hakija vastaa joko biologian tai maantieteen kysymyksiin.
Osa 2 sisältää matematiikan laskutehtäviä. Osasta 2 voi saada 0–30 pistettä.

Hakijan on saatava valintakokeesta seuraava vähimmäispistemäärä (yhteensä 20 pistettä):
• osasta 1 vähintään 10 pistettä.
• osasta 2 vähintään 10 pistettä.


RAVITSEMUSTIEDE

Valintakokeessa on kolme osaa:
Osa 1 sisältää 15 monivalintatehtävää kemiasta. Osasta 1 voi saada 0–15 pistettä.
Osa 2 sisältää 15 monivalintatehtävää biologiasta. Osasta 2 voi saada 0–15 pistettä.
Osa 3 sisältää tehtäviä, jotka pohjautuvat kokeessa jaettuun englanninkieliseen aineistoon. Osasta 3 voi saada 0–30 pistettä.

Hakijan on saatava valintakokeesta seuraava vähimmäispistemäärä (yhteensä 20 pistettä):
• osasta 1 vähintään 4 pistettä, osasta 2 vähintään 4 pistettä ja osista 1+2 yhteensä vähintään 10 pistettä.
• osasta 3 vähintään 10 pistettä.


YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAEKONOMIA

Valintakokeessa on kaksi osaa:
Osa 1 sisältää tehtäviä kansantaloustieteestä. Osasta 1 voi saada 0–30 pistettä.
Osa 2 sisältää matematiikan laskutehtäviä. Osasta 2 voi saada 0–30 pistettä.

Hakijan on saatava valintakokeesta seuraava vähimmäispistemäärä (yhteensä 20 pistettä):
• osasta 1 vähintään 10 pistettä
• osasta 2 vähintään 10 pistettä


Hakijat valitaan kaikissa hakukohteissa vähimmäispistemäärän saavuttaneista valintaperusteissa esitetyn valintamenettelyn mukaisesti.

 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeen erityisjärjestelyillä tarkoitetaan esimerkiksi tehtäviä tavallista suuremmalla tekstillä tai pistekirjoituksella, esteetöntä koesalia, koevastausten kirjoittamista tietokoneella tai lisäaikaa koevastausten laatimiseen. Sinun tulee hakea oikeutta erityisjärjestelyihin erillisellä lomakkeella. Erityisjärjestelyjen tarve tulee osoittaa liittämällä hakemukseen jompikumpi seuraavista:

 • ylioppilastutkintolautakunnan päätös, jolla lautakunta myönsi sinulle erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeisiin kyseisen sairauden tai vamman vuoksi
 • suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen lääkärin lausunto, josta selviää miksi erityisjärjestelyt ovat lääketieteellisesti perusteltuja, jotta olisit yhdenvertaisessa asemassa terveisiin hakijoihin nähden.

Jos erityisjärjestelyjen tarve johtuu lukihäiriöstä etkä voi todistaa erityisjärjestelyjen tarvetta ylioppilastutkintolautakunnan päätöksellä, noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Lukihäiriön vaikeuden tulee olla testattu.
 • Lukihäiriön tulee olla keskivaikea tai vaikea asteikolla "ei häiriötä - lievä häiriö - keskivaikea häiriö - vaikea häiriö".
 • Lukihäiriön vaikeus tulee todistaa asiantuntijan lausunnolla.
 • Asiantuntijan tulee olla lääkäri (yleensä neurologi tai foniatri), erityisopettaja, psykologi tai puheterapeutti.

Jos haluat oikeuden tila- ja kalustejärjestelyihin, jotka johtuvat pyörätuolin käyttämisestä, sinun ei tarvitse todistaa näiden järjestelyjen tarvetta, mutta sinun on silti haettava oikeutta järjestelyihin täyttämällä hakemus.

Hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa
Ansökan om specialarrangemang vid urvalsprovet

Erityisjärjestelyjä koskevan hakemuksen on oltava perillä 9.4.2015 klo 16.15 mennessä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoasiainpalveluissa (osoite Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Opintoasiat, PL 62, 00014 Helsingin yliopisto). Myöhässä saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että osoitat, että tarve hakemillesi erityisjärjestelyille on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ollut ennakoitavissa ennen kyseistä ajankohtaa.

Valintalautakunta tekee päätöksen haetuista erityisjärjestelyistä ja päätös lähetetään hakijalle tiedoksi toukokuun alussa.

Mahdolliset erityisjärjestelyjä koskevat kysymyksesi voit lähettää sähköpostiosoitteeseen mmtdk-opintoasiat@helsinki.fi.

 

Tutkinnonsuoritusoikeus Suomen Akatemian tiedekilpailun perusteella

Uusien opiskelijoiden enimmäismäärän lisäksi Suomen Akatemian Viksu-tiede­kilpailussa palkitut voivat hakea tutkinnonsuoritusoikeutta maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. Palkitulla työllä tulee olla selkeä yhteys haettavaan hakukohteeseen. Valintalautakunta käsittelee hakemukset, arvioi kilpailutyön ja päättää tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä. Edellytyksenä tutkinnonsuoritusoikeuden saamiselle on, että:

 • hakija on jättänyt korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän hakemuksen tiedekuntaan,
 • kilpailuaihe liittyy hakukohteen alaan,
 • hakija ottaa opiskelupaikan vastaan määrättyyn ajankohtaan mennessä ja
 • hakijalla on korkeakoulukelpoisuus vastaanottaessaan opiskelupaikan.

Sähköisen hakemuksen lisäksi hakijan on toimitettava tiedekunnan opintoasiainpalveluihin viimeistään 9.4.2015 klo 16.15 mennessä

 • kopio palkitusta työstä
 • kopio Suomen Akatemian todistuksesta

Mikäli kilpailutyö on laadittu kahden lukiolaisen muodostamana työparina, tulee hakijan itsenäinen osuus olla erotettavissa. Tutkinnonsuoritusoikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.


Tiedekunnan opintoasiainpalveluiden yhteystiedot

Helsingin yliopisto
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
PL 62 (käyntiosoite Viikinkaari 11, Infokeskus, 3. kerros)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 02941 58022 tai 02941 58449

Sähköposti: mmtdk-opintoasiat (at) helsinki.fi