Opiskelu tiedekunnassa

monitieteinen opiskelupaikka

Opintosuoritukset

Opintokokonaisuuksien ja tutkintojen laajuuksia mitataan yleiseurooppalaiseen tapaan opintopisteillä. Kandidaatin tutkinnon opinnot kestävät kolme vuotta ja niiden laajuus on 180 op. Maisterivaiheen tutkintojen laajuus on 120 op ja suoritusaika kaksi vuotta.

Tiedekunnassa on 12 hakukohdetta. Jokaiselle pääaineelle on tiedekuntaneuvostossa päätetty tietyt tutkintovaatimukset, jonka mukaiset opinnot opiskelija suorittaa valmistuakseen joko kandidaatiksi tai maisteriksi. Tutkintovaatimukset löytyvät tiedekunnan opinto-oppaasta.

Sivuaineopintoja voi valita omalta tai joltakin toiselta maatalous-metsätieteellisen tdk:n laitokselta tai muusta Helsingin yliopiston tiedekunnasta tiedekuntien asettamien määräysten mukaisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus valita sivuaineita myös muista yliopistoista ja korkeakouluista Suomessa ja ulkomailla. Vaihtoehtoiset ja vapaaehtoiset opinnot tukevat kouluttautumista oman alan asiantuntijaksi.

Sekä kandidaatti- että maisterivaiheen opintojen loppuvaiheessa laaditaan opinnäytetyö, joka vaatii oman alan jonkin aihepiirin hallintaa, totuttaa itsenäiseen työskentelyyn ja opittujen asioiden soveltamiseen käytännössä. Opinnäytetyö tehdään pääaineeseen liittyvästä aiheesta vastuuopettajan ohjauksessa. Usein maisterivaiheen opinnäytetyö tehdään jonkun yrityksen toimeksiannosta tai osana tutkimusryhmän toimintaa.

Yliopisto-opinnot edellyttävät itsenäisempää työskentelyä kuin lukio- tai ammattiopinnot. Tiedekunnan opintotoimisto, tutor-opiskelijat, laitosten opintoneuvojat sekä opettajat ovat tarvittaessa käytettävissä, jos opiskelija tarvitsee neuvoja opintojen suorittamisessa.


Opinnot tai työharjoittelu ulkomailla

Ulkomailla suoritetut opinnot tai työharjoittelu ja niiden tuoma kokemus ovat arvostettuja asioita työnhaussa. Lisäksi ulkomailla oleskelu edistää itsenäistymistä, avartaa maailmankatsomusta ja perehdyttää vieraan kulttuurin tuntemiseen.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoihin kuuluvan työharjoittelujakson voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Harjoittelupaikan voi hankkia itse tai hyödyntää tiedekunnan harjoittelupaikkaverkostoja. Esimerkiksi IAAS-harjoittelussa yhdistyvät maatilaharjoittelu ja yliopisto-opinnot Yhdysvalloissa ja EU-harjoittelussa on mahdollista tutustua EU:n päätöksentekoon. Harjoitteluun on käytettävissä myös apurahoja ja stipendejä.

Opiskelijat voivat myös suorittaa osan opinnoistaan jossakin ulkomaisessa korkeakoulussa. Helsingin yliopiston opiskelijana sinulla on monta väylää ulkomaille. Opiskelijavaihto toteutuu osana vaihto-ohjelmaa kuten Erasmus-, NOVA-Nordplus- tai ISEP-ohjelmat. Opiskelijavaihdon periaate on, että ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea täysimääräisesti osaksi kotimaista tutkintoa.

Lisätietoja opinnoista ja työharjoittelusta ulkomailla


Opiskeluelämä Viikin kampuksella

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Viikissä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijan tarvitsemia palveluita. Täällä sijaitsee myös tiedekunnan opetus- ja tutkimustila.

Opiskelijaelämää vilkastuttavat tiedekunnan aktiiviset ainejärjestöt, joiden toiminnasta saat lisätietoja niiden omilta verkkosivuilta.