Yleistä Hakeminen ja valinnat Muut opinto-oikeudet Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia:

PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto
fax. 02 941 58575

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Tiedekunnan kanslia on suljettu 30.6.-1.8.2014, opintoasiat palvelee koko kesän.


Flamma

Alma-intranet

Facebook

 

Maatalousekonomia ja yrittäjyys

maatalousekonomiaEU:n maatalouspolitiikka sekä kansainväliset maataloustuotemarkkinat ja kauppasopimukset vaikuttavat merkittävällä tavalla maatilayrityksissä tehtäviin tuotantopäätöksiin.

Maatalouden liiketaloustiede on sovellettua taloustiedettä, jossa tarkastellaan maatilan tai maaseudun pienyritysten taloudellista menestymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Opinnoissa perehdytään liiketoimintaosaamisen keskeisiin asioihin, kuten yritystoiminnan kannattavuuden määrittämiseen, talouden suunnitteluun sekä yrityksen  johtamiseen ja investointien edullisuuden arviointiin.

Maatalouspolitiikassa tarkastellaan kansantaloustieteellisesti EU:n maatalousmarkkinoita ja -politiikkaa sekä niiden vaikutusta Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja koko elintarviketjuun sekä kehitysmaiden maatalouden ja maaseudun kehittämistä sekä markkinavoimien ja julkisen päätöksenteon vaikutuksia yhteiskunnan kokonaishyvinvointiin.

Maaseutuyrittäjyyden opinnoissa käsitellään yrityksen johtamista, strategioita sekä innovaatioita ja uuden liiketoiminnan aloittamista erityisesti maaseudulla toimivien pk-yritysten ja perheyritysten näkökulmasta.

Opintosuunnat

  • Maatalouden liiketaloustiede
  • Maatalouspolitiikka
  • Yrittäjyys

Lisätietoja taloustieteen laitoksen sivuilta.

Taloustieteen laitoksella voit suorittaa myös kaksikielinen tutkinnon, jossa osa opinnoista on ruotsiksi. Lisätietoa ohjelmasta.