Yleistä Hakeminen ja valinnat Muut opinto-oikeudet Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia:

PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto
fax. 02 941 58575

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Tiedekunnan kanslia on suljettu 22.12.2014 - 2.1.2015 aikana.

Tutkintotodistuksia voi kuitenkin jättää opintoasiainpalveluihin, kanslian postilaatikkoon tai Infokeskus Koronan vahtimestarille.

 


Flamma

Facebook

 

Kasvintuotantotieteet

kasvintuotannon_biologiaKasvit ovat ruokamme perusta, kuitujen ja lääkeaineiden lähde, vihreä ympäristömme ja kotiemme kaunistus. Kasvintuotannon biologian opinnoissa perehdytään laajasti pelto- ja puutarhakasvien tuotantoon ja sen biologiseen perustaan. Kun ymmärretään miten perimä ja erilaiset kasvu- ja ympäristötekijät säätelevät kasvien kasvua ja kehitystä, voidaan viljelykasvien satoisuutta ja viljelyvarmuutta lisätä sekä kehittää ekologisempia tuotantotapoja ja parantaa pelto- ja puutarhakasvien tuotannon edellytyksiä Suomessa. Lisäksi opinnoissa voi erikoistua muun muassa kasvinjalostukseen, kasvien tauteihin ja tuholaisiin, ruokaturvakysymyksiin tai viheralaan.

Maisterivaiheessa opiskelijat valitsevat yhden kasvintuotannon biologian kuudesta opintosuunnasta. Luentojen lisäksi opintoihin kuuluu käytännön laboratorio- ja kenttäkursseja ja harjoittelua maa- ja puutarhatiloilla, tutkimuslaitoksissa ja tutkimusryhmissä.

Opintosuunnat

  • Agroekologia
  • Kasvinjalostus
  • Kasvinviljelytiede
  • Kasvipatologia
  • Maatalouseläintiede
  • Puutarhatiede

Lisätietoja maataloustieteiden laitoksen sivuilta.