Yleistä Hakeminen ja valinnat Muut opinto-oikeudet Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia:

PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto
fax. 02 941 58575

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Tiedekunnan kanslia on suljettu 22.12.2014 - 2.1.2015 aikana.

Tutkintotodistuksia voi kuitenkin jättää opintoasiainpalveluihin, kanslian postilaatikkoon tai Infokeskus Koronan vahtimestarille.

 


Flamma

Facebook

 

Opiskelijaksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan

Hakukohteet

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta toimii uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Opiskelijoita tiedekunnassa on yhteensä noin 3000.

Tiedekunnassa on kandidaattivaiheessa 12 hakukohdetta elintarvike-, maatalous-, metsä-, kuluttaja- ja ravitsemustieteiden sekä biotekniikan ja ympäristötieteiden alalta. Oletpa kiinnostunut sitten perusluonnontieteistä kuten biologiasta, kemiasta ja fysiikasta tai tunnet paloa taloustieteitä tai tekniikkaa kohtaan, löytyy meiltä sinulle sopivia opintovaihtoehtoja. Katso Prezi-esityksestä Helsingin yliopiston oppiainetarjonta lukioaineittain jaoteltuna.Hakukohderyhmät ja hakukohteet

Vuoden 2015 valinnassa tiedekunnan hakukohteet on jaettu kolmeen ryhmään.

Ryhmässä A voit hakea vain yhteen hakukohteeseen. Sen lisäksi voit hakea ryhmän C molempiin hakukohteisiin.

Ryhmässä B voit hakea joko yhteen tai useampaan hakukohteeseen. Sen lisäksi voit hakea ryhmän C molempiin hakukohteisiin.

Ryhmässä C voit hakea molempiin hakukohteisiin. Sen lisäksi voit hakea joko yhteen ryhmän A hakukohteista tai ryhmän B hakukohteisiin.

Hakeminen samanaikaisesti sekä ryhmään A että B ei ole mahdollista.

Ryhmä A
Elintarviketieteet
Maataloustieteet
Metsien ekologia ja käyttö
Ravitsemustiede
Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia

Ryhmä B
Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys
Kuluttajaekonomia
Maatalousekonomia ja yrittäjyys
Markkinointi
Metsäekonomia ja markkinointi

Ryhmä C
Molekyylibiotieteet
Ympäristötieteet

Molekyylibiotieteiden ja Ympäristötieteiden hakukohteet (Ryhmä C) toteutetaan yhteistyössä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa.