Opiskelijaksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan

Hakukohteet

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta toimii uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Opiskelijoita tiedekunnassa on yhteensä noin 3000.

Tiedekunnassa on kandidaattivaiheessa 12 hakukohdetta elintarvike-, maatalous-, metsä-, kuluttaja- ja ravitsemustieteiden sekä biotekniikan ja ympäristötieteiden alalta. Oletpa kiinnostunut sitten perusluonnontieteistä kuten biologiasta, kemiasta ja fysiikasta tai tunnet paloa taloustieteitä tai tekniikkaa kohtaan, löytyy meiltä sinulle sopivia opintovaihtoehtoja. Katso Prezi-esityksestä Helsingin yliopiston oppiainetarjonta lukioaineittain jaoteltuna.Hakukohderyhmät ja hakukohteet

Vuoden 2015 valinnassa tiedekuntaan opiskelemaan hakeva voi hakea opiskeluoikeutta vain yhteen hakukohteeseen lukuun ottamatta Taloustieteiden hakukohderyhmää (Ryhmä B), jonka sisällä määrää ei ole rajoitettu.

Ryhmä A
Elintarviketieteet
Maataloustieteet
Metsien ekologia ja käyttö
Ravitsemustiede
Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia

Ryhmä B
Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys
Kuluttajaekonomia
Maatalousekonomia ja yrittäjyys
Markkinointi
Metsäekonomia ja markkinointi

Ryhmä C
Molekyylibiotieteet
Ympäristötieteet

Molekyylibiotieteiden ja Ympäristötieteiden hakukohteet (Ryhmä C) toteutetaan yhteistyössä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa.