Opiskelijaksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan

Hakukohteet

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta toimii uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Opiskelijoita tiedekunnassa on yhteensä noin 3000.

Tiedekunnassa on kandidaattivaiheessa 12 hakukohdetta elintarvike-, maatalous-, metsä-, kuluttaja- ja ravitsemustieteiden sekä biotekniikan ja ympäristötieteiden alalta. Oletpa kiinnostunut sitten perusluonnontieteistä kuten biologiasta, kemiasta ja fysiikasta tai tunnet paloa taloustieteitä tai tekniikkaa kohtaan, löytyy meiltä sinulle sopivia opintovaihtoehtoja. Katso Prezi-esityksestä Helsingin yliopiston oppiainetarjonta lukioaineittain jaoteltuna.Hakukohderyhmät ja hakukohteet

Vuoden 2016 valinnassa tiedekunnan hakukohteet on jaettu kolmeen ryhmään.

Ryhmässä A voit hakea vain yhteen hakukohteeseen. Sen lisäksi voit hakea ryhmän C molempiin hakukohteisiin.

Ryhmässä B voit hakea joko yhteen tai useampaan hakukohteeseen. Sen lisäksi voit hakea ryhmän C molempiin hakukohteisiin.

Ryhmässä C voit hakea molempiin hakukohteisiin. Sen lisäksi voit hakea joko yhteen ryhmän A hakukohteista tai ryhmän B hakukohteisiin.

Hakeminen samanaikaisesti sekä ryhmään A että B ei ole mahdollista.

Ryhmä A
Elintarviketieteet
Maatalousekonomia ja yrittäjyys
Maataloustieteet
Metsien ekologia ja käyttö
Metsäekonomia ja markkinointi
Ravitsemustiede
Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia

Ryhmä B
Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys
Kuluttajaekonomia
Markkinointi

Ryhmä C
Molekyylibiotieteet
Ympäristötieteet

Molekyylibiotieteiden ja Ympäristötieteiden hakukohteet (Ryhmä C) toteutetaan yhteistyössä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa.

Ensikertalaiskiintiö otetaan käyttöön keväällä 2016. Jokaisessa tiedekunnan hakukohteessa on varattu 70 % aloituspaikoista ensikertalaisille hakijoille. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan minimipistemäärän, niin ensikertalaispaikkoihin voidaan valita muita kuin ensikertalaishakijoita.

Hakukohde

aloituspaikkoja

ensikertalaisille varatut aloituspaikat

Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys

25

17

Elintarviketieteet

60

42

Kuluttajaekonomia

10

7

Maatalousekonomia ja yrittäjyys

20

14

Maataloustieteet

80

56

Markkinointi

10

7

Metsien ekologia ja käyttö

40

28

Metsäekonomia ja markkinointi

20

14

Ravitsemustiede

15

10

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia

17

12

 

Hakukohteet