Opiskelijaksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan

Hakukohteet

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta toimii uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Opiskelijoita tiedekunnassa on yhteensä noin 3000.

Tiedekunnan 14 hakukohdetta kattavat 16 pääainetta elintarvike-, maatalous-, metsä-, kuluttaja- ja ravitsemustieteiden sekä biotekniikan ja ympäristötieteiden alalta. Oletpa kiinnostunut sitten perusluonnontieteistä kuten biologiasta, kemiasta ja fysiikasta tai tunnet paloa taloustieteitä tai tekniikkaa kohtaan, löytyy meiltä sinulle sopivia opintovaihtoehtoja. Katso Prezi-esityksestä Helsingin yliopiston oppiainetarjonta lukioaineittain jaoteltuna.Hakukohderyhmät ja hakukohteet

Vuoden 2014 valinnassa hakija voi hakea vain yhdessä hakukohderyhmässä enintään kahteen hakukohteeseen (ensisijainen ja toissijainen hakukohde), jotka hakija asettaa hakulomakkeessaan ensisijaisuusjärjestykseen.

Ryhmä 1
Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys
Kuluttajaekonomia
Maatalousekonomia ja yrittäjyys
Markkinointi
Metsäekonomia ja markkinointi

Ryhmä 2
Ympäristöekonomia

Ryhmä 3
Agroteknologia

Ryhmä 4
Kasvintuotantotieteet
Kotieläintiede

Ryhmä 5
Metsien ekologia ja käyttö

Ryhmä 6
Biotekniikka

Ryhmä 7
Elintarviketieteet
Mikrobiologia, maaperä- ja ympäristötiede

Ryhmä 8
Ravitsemustiede