4. JOHTAMISEN JA PÄÄTÖKSENTEON ARVIOINNEISTA KEHITTÄMISEEN

Keskeisiä johtamiseen liittyviä arviointimenettelyjä ovat mm. kehityskeskustelut, ilmapiirimittaukset sekä hallinnon arviointi.

Arviointien tulosten sekä Helsingin yliopiston strategian perusteella tiedekunta on määritellyt tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaan yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista kaudelle 2007 – 2009 johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen sekä siihen liittyvät toimenpiteet.

Päivitetty 03.11.2008