A Johtaminen B1 Tutkimus B2 Koulutus B3 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus C Voimavarat D Hallinto- ja tukipalvelut Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia:

PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto
fax. 02 941 58575

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Tiedekunnan kanslia on suljettu 22.12.2014 - 2.1.2015 aikana.

Tutkintotodistuksia voi kuitenkin jättää opintoasiainpalveluihin, kanslian postilaatikkoon tai Infokeskus Koronan vahtimestarille.

 

Flamma

Facebook

4. JOHTAMISEN JA PÄÄTÖKSENTEON ARVIOINNEISTA KEHITTÄMISEEN

Keskeisiä johtamiseen liittyviä arviointimenettelyjä ovat mm. kehityskeskustelut, ilmapiirimittaukset sekä hallinnon arviointi.

Arviointien tulosten sekä Helsingin yliopiston strategian perusteella tiedekunta on määritellyt tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaan yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista kaudelle 2007 – 2009 johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen sekä siihen liittyvät toimenpiteet.

Päivitetty 03.11.2008