Laadunvarmistus tiedekunnassa Arvioinnit Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunnan laatutyö

RaparperiLaatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta.

Tiedekunnan laatujärjestelmä sisältää ne tarkoituksenmukaiset toimintatavat, prosessit, indikaattorit, palautteet sekä arviointi- ja kehittämismenettelyt, joiden avulla varmistetaan tiedekunnan arvojen, mission, vision ja strategian toteutuminen.

Laatujärjestelmän avulla edistetään tiedekunnan jatkuvaa kehittämistä.

Lue lisää:
>> Laatu ja arviointi Helsingin yliopistossa


Toimintakäsikirja ja muu laatudokumentaatio

Toimintakäsikirja on keskeinen tiedekunnan laadunvarmistusjärjestelmän rakennetta ja toimintaa kuvaava dokumentti. Toimintakäsikirja lisää tiedekunnan toimintojen läpinäkyvyyttä ja edesauttaa tavoitteidenmukaista kehittämistä. Se kuvaa toiminnan periaatteet ja yhteisen tavan toimia, määrittää vastuut ja auttaa uusia työntekijöitä perehtymään työhön ja työyhteisöön. Toimintakäsikirja pohjautuu Helsingin yliopiston toimintakäsikirjaan.