Laadunvarmistus tiedekunnassa Arvioinnit Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Yliopisto läpäisi auditoinnin

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) nimeämä kansainvälinen auditointiryhmä auditoi Helsingin yliopiston laatujärjestelmän vuosina 2014-2015. Auditointi oli kansainvälinen ja siinä noudatettiin auditointikäsikirjaa vuosille 2011-2017. Auditointiryhmä vieraili yliopistossa 6.-9.10.2014. Auditointiraportti ja auditoinnin tulos julkistettiin maaliskuussa 2015. Helsingin yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Yliopisto on saanut laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 27.2.2015 alkaen.

Lue uutinen.

KARVI järjestää laatujärjestelmän kehittämistyön seurantaseminaarin kolme vuotta auditoinnin jälkeen.

Auditointikohteet

Auditoinnissa arvioidaan yliopiston laatujärjestelmän toimivuutta kymmenen kohteen avulla. Helsingin yliopistossa nämä kohteet ovat:

 • Yliopiston laatupolitiikka
 • Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus
 • Laatujärjestelmän kehittäminen
 • Yliopiston perustehtävien laadunhallinta
 • Tutkintotavoitteinen koulutus
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö
 • Kansainvälisen yliopiston henkilöstön rekrytointi
 • Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt
  • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti- ja maisterikoulutus
  • Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot
  • Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot humanistisessa tiedekunnassa
  • Taloustieteen kandidaatti- ja maisterikoulutus valtiotieteellisessä tiedekunnassa
 • Laatujärjestelmän kokonaisuus