Laadunvarmistus tiedekunnassa Arvioinnit Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tutkimuksen arviointi

Uusimmat tutkimuksen ja tiedekunnan arviointitiedot löydät Flammasta.

                                              

Vanhempia tutkimuksen arviointeihin liittyviä asetuksia

Tiedekunta asetti vuosien 2004-2006 toimintasuunnitelmassaan tavoitteeksi päästä vuonna 2005 toteutetussa tutkimuksen arvioinnissa yliopiston keskitason yläpuolelle ja onnistui tavoitteen mukaisesti parantamaan arviointitulostaan merkittävästi.  Laitoskohtaiset arviointipisteet poikkesivat kuitenkin vielä huomattavasti. Arviointi nosti esiin erityisesti seuraavat kehittämistarpeet:

  • Tiedekunnassa ja laitoksilla tulee olla kokonaisnäkemys tutkimuksen painopistealueista. Valituilla alueilla tulee olla riittävä kriittinen massa ja infrastruktuuri. Pienten yksiköiden kohdalla tulee harkita rakennemuutoksia.
  • yhteistyötä tiedekunnan sisällä, kampuksella ja muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tulee lisätä asettaen yhteistyölle selkeät tavoitteet
  • kansainvälisyyttä tulee lisätä  (yhteistyö, liikkuvuus)
  • tutkijauraa tulee tukea ja tulee pyrkiä lisäämään  senioritutkijoiden ja post doc  –tutkijoiden lukumäärää
  • tulee kehittää edelleen infrastruktuuria
  • jatkotutkintoaikoja tulisi lyhentää.

  Helsingin yliopiston suorittamien arviointien lisäksi tiedekunnassa hyödynnetään tutkimusalakohtaisten arviointien tuloksia.

  Tutkimuksen arviointilinkkejä: