Laadunvarmistus tiedekunnassa Arvioinnit Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Koulutuksen arviointi

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa toteutettiin vuosina 2001-2002 - koulutuksen ja tutkintojen kansainvälinen arviointi. Tulokset on julkaistu teoksessa Kasvaen kesävään laatuun  (Levander ja Mikkola, 2003). Arvioinnissa esille tulleet perusopetukseen liittyvät koulutuksen tulevaisuudennäkymät ja kehittämistarpeet olivat pääpiirteissään seuraavat:

  • Tutkintojen kehittäminen/Kaksiportainen tutkintorakenne
  • Opetuksen kehittäminen
  • Opiskelijakeskeisyys, neuvonta ja ohjaus
  • Opiskelijarekrytoinnin ongelmat
  • Opetuksen johtaminen

Tiedekunnassa on toteutettu useita uudistuksia sekä palkattu uutta henkilöstöä kehittämään edellä mainittuja painopistealueita. Koulutuksen ja tutkintojen arvioinnin tuloksia on hyödynnetty uudistus- ja kehittämistyössä.

Arviointi on tehty 2008.