Laadunvarmistus tiedekunnassa Arvioinnit Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Arviointi ja kehittäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Yliopiston toiminnan arviointi perustuu yliopistolakiin (5 §): ”Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toimintansa ja niiden vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Yliopiston tulee julkistaa järjestämänsä arvioinnin tulokset.”

Viereisestä valikosta pääset tiedekunnan perustehtävien sekä hallinto- ja tukipalveluiden arviointien esittelysivuille.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan toiminnan kehittämisen lähtökohtia ovat mm.

  • yliopiston strategia
  • tiedekunnan tavoite-ja toimenpideohjelmat
  • erilaisten ulkoisten ja sisäisten arviointien tulokset
  • sisäiset ja ulkoiset palautteet
  • toiminnan indikaatorit

Kaiken toiminnan kehittämisen ajatusmallina on jatkuvan parantamisen ns. Demingin ympyrä suunnittele - toteuta - arvioi - paranna ja kehitä.