Laadunvarmistus tiedekunnassa Arvioinnit Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Hallinto ja tukipalvelut

Uusimmat hallinnon arviointitiedot ja tukipalvelut löydät yliopiston sisäisestä verkosta Flammasta.

                                              

Kehittäminen

Tiedekunnan kanslia on tiedekunnan opetus- ja tutkimustoiminnan tukipalveluyksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa laadukkaita hallinto- ja muita tukipalveluita ja mahdollistaa siten osaltaan tiedekunnan korkeatasoinen opetus ja tutkimus. Tiedekunnan kanslia toimii kokonaisuutena, joka jakautuu seuraaviin palvelukokonaisuuksiin: 1) yleishallinto-, henkilöstö- ja talousasiainpalvelut, 2) opintoasiainpalvelut, 3) viestintäpalvelut ja 4) laitekeskuksen palvelut.

Hallinnon tehokkuutta lisätään siirtämällä hallintotehtäviä niihin keskittyville ammattilaisille. Hallinto- ja tukipalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon suunnitelmat ja työnjako kampuspalvelukeskusten kanssa.

Arkistoituja arviointeja

Päivitetty 06.07.2015