Tiedekunnan halllinto Tiedekuntaneuvosto Yhteystiedot

PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

 

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan toimikunnat ja työryhmät

Tyhjia pöytiä

  • tiedekunnan johtoryhmä (Jory), sisältö siirretty intranetti Flammaan
  • tiedekunnan neuvottelukunta
  • tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta (TJKT), sisältö siirretty intranetti Flammaan
  • opintoasiaintoimikunta (OAT), sisältö siirretty intranetti Flammaan
  • opetustaitotoimikunta (OTT), sisältö siirretty intranetti Flammaan
  • valintalautakunta, sisältö siirretty intranetti Flammaan
  • viestinnän ja YVV:n kehittämisryhmä, sisältö siirretty intranetti Flammaan