Tiedekunnan halllinto Tiedekuntaneuvosto Lisätietoa Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia:

PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto
fax. 02 941 58575

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

 

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityslistat

keisarinlilja


Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on tallennettu yliopiston intranettiin (Almaan) opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten

https://alma.helsinki.fi/tab/240