Tiedekunnan halllinto Tiedekuntaneuvosto Lisätietoa Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia:

PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto
fax. 02 941 58575

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

 

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunnan kanslian henkilökunta

Tiedekunnan kanslia sijaitsee Infokeskus Koronassa (käyntiosoite Viikinkaari 11) kolmannessa kerroksessa.

Yliopiston vaihteen puhelinnumero: 02941 911
Kanslian sähköpostiosoite on mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
Henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Yleishallinto-, henkilöstö- ja talousasiainpalvelut

sähköposti: mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
Ulla-Irmeli Broman

Hallintopäällikkö
Ulla-Irmeli Broman

huone 347
02941 58017

Kaija Törrönen

Hallintosihteeri
Kaija Törrönen

huone 345
02941 58019

Sari Aaltonen

Henkilöstösihteeri
Sari Aaltonen

huone 346
02941 58020

Jaana Ikävalko

Talouspäällikkö
Jaana Ikävalko

huone 350
02941 58396

Virpi Frekriksson

Taloussihteeri
Virpi Fredriksson

huone 338
02941 58201


Sanna Schildt

Tiedottaja
Sanna Schildt
- Työvapaalla. Kiireisissä viestintäasioissa voi ottaa yhteyttä viestintäsihteeri Pia-Leena Heikkilään (pia-leena.heikkila@helsinki.fi)
- Ulkoinen ja sisäinen viestintä, materiaalit

huone 351a
02941 58018, 050 576 2888

Virpi Frekriksson

Viestintäsihteeri
Pia-Leena Heikkilä

Kiireisissä viestintäasioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostilla:
pia-leena.heikkila@helsinki.fi
- Ulkoinen ja sisäinen viestintä

pia-leena.heikkila@helsinki.fi

Sanna Schildt

Projektisuunnittelija
Suvipäivikki Mikola
- Työvapaalla
- Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, alumnitoiminta, varainhankinta ja opiskelijamarkkinointi

Huone 349
02941 58014, 050 317 5022

Sanna Schildt

Koordinaattori
Nina Himberg
- Kehitysmaatutkimuksen ja -opetuksen koordinointi, HUGS

huone 349
050 317 5496

Sanna Schildt

Suunnittelija
Pia Wikholm
- Työvapaalla, sijaisena Jonas Lindholm 050 448 7531
- Ruotsinkielisten opintoasioiden suunnittelu Viikin ja Kumpulan kampuksilla

huone 344
02941 58563, 050 415 0598


Opintoasiainpalvelut

sähköposti: mmtdk-opintoasiat@helsinki.fi

Ulla Sarajärvi

Opintoasiainpäällikkö
Ulla Sarajärvi
- Työvapaalla, sijaisena Maika Strömberg 30.6.2016 asti
- Perustutkintoja koskevien opintoasiainpalvelujen (ml. opiskelijavalinnat) johtaminen, organisointi ja kehittäminen

huone 341
02941 58021, 050 415 0600

Tuula HIltunen

Opintoneuvoja
Tuula Hiltunen
- Tiedekuntaan hakemiseen ja perustutkintoihin liittyvä opintoneuvonta,  opiskelijavalinnat (päävalinnat ja erillisvalinta), pääaineen vaihdot

huone 339
02941 58022

Teija Mäenpää

Opintoneuvoja
Jutta Ruuskanen
- Tiedekuntaan hakemiseen, perustutkintoihin ja valmistumiseen liittyvä opintoneuvonta, opiskelijavalinnat (päävalinnat ja englanninkieliset maisteriohjelmat)

huone 337
02941 58449

Teija Mäenpää

Opintosihteeri
Lotta Lassila
- Tutkintotodistukset

huone 343a
02941 58013

Teija Mäenpää

Valintasihteeri
Elisa Huotari
- Tiedekuntaan hakemiseen, perustutkintoihin ja valmistumiseen liittyvä opintoneuvonta, opiskelijavalinnat

huone 343a
02941 59772

Opintoasiainsuunnittelija
Maika Strömberg
-opintoasiainpäällikkö 30.6.2016 asti, sijaisena opintoasiainsuunnittelija
Essi Päivärinta (essi.paivarinta@helsinki.fi) , 02941 58975
- Opintoneuvonta, Weboodi, opinto-opas, Etappi ja rajauslaki, JOO-opinnot ja erilliset opinnot

huone 340
02941 58021, 050 415 0600

Seija Oikarinen

Tiedesihteeri
Seija Oikarinen
- Tutkimukseen ja tohtorikoulutukseen liittyvä opinto- ja tutkintohallinto, neuvonta ja tiedotus sekä dosenttiasiat
- Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunnan sihteerinä toimiminen

huone 343b
02941 58395


Kansainvälisten asioiden palvelut

sähköposti: mmtdk-international@helsinki.fi

Sari Mikkola

Suunnittelija
Sari Mikkola
- Kansainvälisiin opintoasioihin liittyvä opinto- ja tutkintohallinto, neuvonta ja tiedotus
- Kansainväliseen opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihtoon liittyvät tehtävät

huone 342
02941 58247

   

Opetuksen tuki ja kehittämispalvelut

Hanni Muukkonen

Pedagoginen yliopistonlehtori
Hanni Muukkonen
- Opetuksen ja opiskelun kehittäminen, pedagogisena asiantuntijana toimiminen, opiskelijatuutorien ohjaaminen ja orietoivan viikon ohjelmasta vastaaminen.

huone DK 133 (Metsätieteiden talo, Laitekeskus)
Laitekeskuksen sijainti kartalla.
02941 58717, 050 318 5172

Suunnittelija, verkko-opetuksen tuki
Outi Valkama
- Lähituki, neuvonta ja koulutus verkko-opetuksen suunnittelussa ja  toteutuksessa
- Moodle, E-lomake,  ACP, tenttiakvaario, wiki, blogi ja Apumatti

huone DK 133 (Metsätieteiden talo, Laitekeskus)
Laitekeskuksen sijainti kartalla.
02941 58676

 

Helsingin yliopiston puhelinluettelo